REPLIK. Vi är glada att riksdagsledamöterna har nåtts av vårt välkomstbrev och symboliska present – ett mobilställ i trä, tillverkat av sågverkens restvirke.

Det är bara ett av många exempel på hur trä kan ersätta plast och bidra till klimatomställningen.

Med brevet ville vi starta en dialog om skogsindustrins bidrag till en hållbar framtid och därför välkomnar jag debattartikeln från Mattias Vepsä och Markus Kallifatides. 

Skogsbruket utvecklas

Vi vill att skog och skogsbruk diskuteras bland politiker, det är nödvändigt för att renodla dess roll i klimatpolitiken och även dess andra nyttor för samhället.

Vi är också medvetna om att det skogsbruk som bedrevs under 1900-talet skadade biologisk mångfald.

Trenden har dock varit positiv sedan 1990-talet och vi vill och kommer att göra mer. Svenska skogsbruket utvecklas hela tiden. 

Vepsä och Kallifatides lyfter fram ny statistik från Naturvårdsverket som visar att den svenska skogen har tagit upp mindre koldioxid under 2021 jämfört med året innan.

Hög avverkning anger debattörerna som enda orsak till detta. Men en annan, enligt Naturvårdsverket viktig anledning, är sämre förutsättningar för tillväxt i skogen, exempelvis temperatur och nederbörd.

”Skogsnäringen positiv klimateffekt”

Att nettoinlagringen av koldioxid minskar ett enskilt år är viktigt att ta till sig men viktigare är att se den långsiktiga trenden.

De senaste trettio åren har skogsnäringen haft en mycket positiv effekt på klimatet. I snitt har vi varje år kompenserat för hela Sveriges territoriella utsläpp – två gånger om.

Ju mer vi brukar skogen desto större klimatnytta ger den, när vi ersätter fossila produkter och material med förnybar råvara från skogen. Efterfrågan är stor.

Över hela världen vill länder minska koldioxidutsläppen genom att ersätta fossilt med förnybart och biobaserad.

Samtal för grön omställning och trygga jobb

Fler hus byggs i trä, fler förpackningar tillverkas av kartong, flygbolag går över till biobränslen och nya klädesmärken använder växtbaserade material.

Att inte använda våra naturtillgångar för att lösa klimatfrågan vore ansvarslöst.

Med kloka politiska beslut och en växande och hållbart brukad skog är vi övertygade om att skogsnäringens positiva klimateffekt kan bli långt större.

Därför ser vi fram emot fortsatta konstruktiva samtal med er om hur vi tillsammans kan arbeta för en grön omställning som också tryggar jobben och välfärden i hela landet.