Arbetsmiljöverket kom i en färsk rapport fram till att det inte behövs någon regelförändring som ger rätt till fria arbetsskor.

Myndigheten menar bland annat att det saknas säkra orsakssamband, att det inte går att bevisa att det är bristen på rätt skor som ger många inom kvinnodominerade yrkesgrupper ont i ländrygg, höfter, ben och knän.

Kräver möte

Nu tar fackförbundet Kommunal frågan vidare.

Förbundet har länge stridit för fria arbetsskor för sina medlemmar och ordförande Malin Ragnegård kommer inom kort att kräva ett möte med Arbetsmiljöverkets generaldirektör. 

– Rapporten är totalt verklighetsfrånvänd och provocerande. Den visar på stor okunskap om de vanligaste kvinnodominerade yrkena.

Jämställdhetsfråga

Malin Dagnegård beskriver hur Kommunals medlemmar kan gå uppemot 20 000 steg om dagen, i ur och skur.

– Dåliga skor ökar risk för belastningsskador och olyckor, som halka. Ändå måste de allra flesta betala sina arbetsskor själva, medan det räcker att gå in på vilken mansdominerad arbetsplats som helst för att mötas av skyddsskor. 

Kommunal vill se att rätten till arbetsskor regleras i lagstiftningen och inte blir en fråga för parterna, som Arbetsmiljöverket förordar i utredningen. Det skulle nämligen innebära att en del av löneutrymmet skulle bekosta arbetsskor, menar Malin Rangegård.

Motsägelsefullt

Hon tycker dessutom att det finns mycket i rapporten som är motsägelsefullt.

Myndigheten skriver bland annat att de riktlinjer som finns i dag är tillräckliga, samtidigt som man framhåller att dåliga skor ökar risk för skador och olyckor.

– Dessutom lyfter man fram att underlaget bör ses över i stället för att lagstadga om skor. Skulle man då riva upp golvet hos varenda människa med hemtjänst? Det är orimligt och skulle göra golvläggare till ett vanliga yrke än undersköterska, säger Malin Rangegård.

Golvläggare skulle bli ett vanligare yrke än undersköterska

Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal

Medlemmar inom Kommunal driver just nu en kampanj för rätten till fria arbetsskor runt om i landet. I fjol startade dessutom undersköterskan och skyddsombudet Ida Nilsson i Norrtälje en facebook-grupp med samma syfte. I dag har den drygt 5 000 medlemmar.

Färgmatchade skor och strumpor

På facebook delar många med sig av sina erfarenheter från vård, omsorg och skola men även från andra yrken, som exempelvis en busschaufför.

Hen skriver att arbetsgivaren kräver att alla chaufförer ska ha skor och strumpor i en viss färg, för att de ska passa uniformen.

Ändå måste arbetstagarna bekosta dessa skor, som dessutom slits mycket under körning, själva.