Ibland tvekar arbetsgivare inför att starta rehabiliteringsinsatser för att de väntar in grönt ljus från Försäkringskassan. Man kan till exempel vara rädd att råka göra något som påverkar den sjukes ersättning.

Det säger Michael Boman, områdeschef för samverkan på Försäkringskassan.

– Vi på Försäkringskassan måste göra vägarna till stöd för arbetsgivare i sjukskrivningsfrågor mycket tydligare och enklare. Vi behöver utveckla delar av vår webbplats och förbättra kontaktvägarna till oss.

Slutsatsen är resultat från en av fyra arbetsgrupper som har sett över samhällets rehabiliteringsstöd. Utöver Försäkringskassan har fler myndigheter samt fack, arbetsgivare och representanter för företagshälsovård varit med. 

Ansvar för rehab skärptes

Arbetsgivarnas rehabansvar, när det gäller bland annat rehabiliteringsplaner, skärptes 2018.

Men i slutet av förra året slog ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, fast att regeländringarna inte fått det genomslag som var tänkt och att det berodde på bland annat bristande kunskaper.

– Arbetsgivarna behöver ett bättre stöd för att kunna ta det här ansvaret och upprätta planer, säger nu också Michael Boman.

Att slipa på det stödet blir en uppgift för Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa

En annan av de fyra arbetsgrupperna har tittat särskilt på kunskapsläget om psykisk ohälsa och rehabilitering.

Försäkringskassan ska vara sammankallande för ett fortsatt arbete där olika aktörer drar nytta av varandras kompetens och hjälps åt att fylla kunskapsluckor.

– Det finns mycket bra saker som görs som vi behöver tillgängliggöra för varandra. Som att fler kan ha nytta av utbildningsmaterial från till exempel Sveriges företagshälsor.

De andra arbetsgrupperna har sett över Försäkringskassans samverkan med vården, samt fackets roll i rehabiliteringsarbetet. Där är slutsatserna inte lika färdiga.