KOMMENTAR. Sedan 2015 har Liseberg uppmärksammat den hedniska högtiden Halloween genom att styla om nöjesfältet till en nervkittlande churrosdoftande upplevelse som hyllar livet och ljuset genom att påminna oss om döden. 

En modern, massiv, memento mori. Eller som vissa kristna uppfattar det: en dödskult som hyllar ondska, demoner, döden och Satan själv.

Klipp till Gunilla Svensson, en god kristen som gjort det till sitt kall att korståga mot andra religioner, som new age och satanism, bland annat genom att missionera på mässan Harmoni Expo. 

Den här tiden på året brukar hon, sin vana trogen, rikta sökarljuset mot Satan i allmänhet och Liseberg i synnerhet. Eller om det är tvärtom. 

Gunilla säger till P4 Göteborg att hon är bekymrad över barnen. Barn kan ju få mardrömmar om de tvingas bearbeta livets alla aspekter – i vilka döden är ett naturligt inslag. Och så kan vi ju inte ha det?

Enligt Gunilla Svensson är Lisebergs pièce de résistance – i år skräckhuset Sju – Satan personifierad. 

Sju dödssynder

Sju anspelar på den kristna mytologins sju dödssynder och marknadsförs med ett bildspråk som brukar tillskrivas satanism, komplett med petruskors, mörker och ondska. 

Sju, precis som i den kristna mytologins arvsynd, finns mörkret och ondskan inom den enskilda människan. I livet, såsom i Sju, ställs människan på prov genom ett elddop där hon tvingas möta frestelser men samtidigt ges möjlighet att övervinna deras lockelser och komma ut på andra sidan prövningen som en ny människa. 

Liknande övningar används av kristna där det är tänkt att de ska ut på andra sidan stärkta i sin tro och övertygade om sin egen godhet. Gunilla borde älska Sju

Det är kristen modus operandi i stor skala.

Sju är ”djävulskt och demoniskt”

Men Gunilla kastar en blick i skrattspegeln Liseberg håller upp, ser sitt eget mörker, fasar och reagerar reflexmässigt: Sju är “djävulskt och demoniskt”. Hon menar att Liseberg öppnar dörrarna för djävulsdyrkan – en särskild sport som enbart återfinns inom kristendom.

Vilket är ironiskt eftersom Satan uppfanns av kristna när de saknade en slasktratt att skylla sin egen guds brister på. 

Men snälla, Gunilla, det krävs lite mer än en attraktion på Liseberg för att frammana självaste djävulen. 

Även den mest driftige demonolog hade nog haft svårt att kasta Malleus Maleficarum i papperskorgen för att i stället snällt köpa ett åkband och köa 90+ minuter vid lustiga huset i hopp om att få ställas ansikte mot ansikte med Satan.

Ungdomar kan ta skada

Gunilla Svensson oroas över att ungdomar kan ta skada eftersom de inte förstår vad Liseberg handlar om. Här tror jag dock att hon projicerar sin egen okunskap på dagens kids, som nog mycket väl vet vad Liseberg och Halloween handlar om. 

Nog har de lärt sig att skilja på kunskapens äpplen, och päron som Gunilla?

En representant från Liseberg förklarar tålmodigt varför de tillämpar åldersgränsen 15 år på Sju med att ”Det här är ett lite mer intellektuellt krävande skräckhus”. 

Ingenting för Gunilla alltså.