Sverige behöver en regering som står upp för arbetares intressen: stram arbetskraftsinvandring, starka skyddsnät för den som blir av med jobbet och trygg välfärd även för de som inte kan köpa privata sjukförsäkringar.

I takt med att Sverigedemokraterna positionerar sig som moderat stödhjul blir också deras politik alltmer arbetarfientlig.

Svenska jobb ska gå till arbetslösa i Sverige. Det kan låta självklart, men det är det inte för Sverigedemokraterna. I sin iver att bli ett moderat stödparti är de beredda att acceptera en fortsatt liberal och oreglerad arbetskraftsinvandring.

Svenska arbetares lön, villkor och ytterst deras jobb hotas av oseriösa arbetsgivare som utnyttjar utländska gästarbetare.

Behovspröva i Sverige först

Sedan Socialdemokraterna lade om migrationspolitiken har Sverige en mer hållbar flyktinginvandring, men arbetskraftsinvandringen är fortsatt för hög.

Hittills under 2022 är antalet ansökningar för arbetsmarknadsinvandring nästan lika högt som antalet asylsökande, inklusive de ukrainska flyktingar som nu söker skydd. Under 2021 stod arbetskraftsinvandringen och anhöriginvandring kopplad till densamma för nästan fyra gånger så många beviljade uppehållstillstånd som antalet asylärenden. 

Bland arbetskraftstillstånden finns förvisso en del med yrken där det saknas personal idag, så som IT-arkitekter och systemutvecklare. Men en stor majoritet av de vanligaste jobben att importera arbetskraft till är jobb som kräver en kortare utbildning och som arbetslösa svenskar skulle kunna ta om man bara var beredd att respektera svenska löner och villkor.

Städare, byggnadsarbetare, lastbilschaufförer, restaurangbiträden, bärplockare och snabbmatspersonal är några exempel på vanliga yrken att importera utländsk arbetskraft till idag. 

Socialdemokraterna vill ersätta den liberala arbetskraftsinvandringspolitik som Alliansen och Miljöpartiet införde 2010. Bara de jobb som inte kan fyllas av arbetslösa i Sverige ska vara aktuella för arbetskraftsinvandring. På grund av att riksdagen har haft högermajoritet sedan 2006 har det varit svårt.

SD har bytt åsikt i frågan

Nyligen anslöt sig dessutom Sverigedemokraterna till denna liberala majoritet genom att släppa sitt krav på behovsprövning, det vill säga att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när jobbet inte kan fyllas av någon i Sverige. I praktiken innebär det att varje bransch och varje yrke fortsatt är öppet för löne- och villkorsdumpning. 

Sverigedemokraterna sviker därmed byggnadsarbetarna, restaurangarna, hotellpersonalen och alla andra vars jobb och trygghet hotas av låglöneimport – men också de utländska arbetare som ofta bor, jobbar och lever under direkt ovärdiga förhållanden. Att Sverigedemokraterna är beredda att sälja sig så billigt om arbetskraftsinvandringen väcker också frågan: i vilka andra frågor är de beredda att sätta sina egna och Moderaternas maktpositioner före arbetares trygghet? 

För den personal som jobbar natt, exempelvis i vården, är en fungerande nattomsorg helt avgörande för att man överhuvudtaget ska kunna ha både barn och sitt jobb.

I högerstyrda kommuner så som Göteborg har nedskärningar på förskolan lett till att barn till nattarbetande vårdpersonal inte kan få skolskjuts, vilket GP nyligen avslöjade. Med ytterligare nedskärningar kommer fler nattarbetare hamna i en liknande sits, där de tvingas välja mellan sina barn och sitt jobb.

I äldreomsorgen har få om några lärdomar dragits av pandemin. Personalen som vårdar Sveriges äldre är fortsatt underbemannad, underbetald och ofta underutbildad, med bristande yrkeskunskaper såväl som språkkunskaper.

Nedskärningar och privatiseringar

För att vända utvecklingen behöver vården och omsorgen mer resurser, så att man kan anställa mer personal med villkor och en arbetsmiljö som gör att de orkar jobba kvar.

I vården har privatiseringsexperimenten gått så långt att vi har sjukhus som ägs av emirer i Abu Dhabi och allt fler behöver köpa en dyr privat sjukförsäkring för att få vård i tid. 

Varje gång högern fått makten har det inneburit nedskärningar i skolan, vården och omsorgen, dyra privatiseringar, urholkningar av skyddsnäten för den som blir sjuk eller arbetslös och en mer liberal arbetskraftsinvandring.

Det finns inget skäl att tro att Sverigedemokraterna, som redan före valet börjat sälja ut sin egen invandringspolitik i sin iver att bli Moderaternas stödhjul efter valet, skulle ändra på den saken.

Sverige behöver en regering som är redo att strama åt arbetskraftsinvandringen, att höja både de lägsta pensionerna och A-kassan och att sätta välfärden först – före dyra privatiseringar och snålbesparingar.