För några dagar sedan gick regeringen ut med en uppmaning till kroniskt sjuka att lägga till extra doser i sina medicinförråd. I stället för att ha medicin för den närmaste veckan bör varje person som är beroende av kontinuerlig medicinering ha ett förråd för omkring en månad framåt. 

Inte för att socialminister Lena Hallengren eller någon annan i regeringen ser någon omedelbar risk för läkemedelsbrist, men i krisens och ukrainakrigets spår är framtiden oviss.

Och visst, det är en extremt relevant uppmaning i dagens oroliga läge.

Men vänta, tänkte nog många kroniskt sjuka.

Lägga upp ett förråd av mediciner? Lite extra mängder av livsviktig medicin? Som man skulle kunna hämta ut från de privatiserade apoteken?

Ha!

Verkligheten är en annan.

Privata apotek säljer smink

På dagens avreglerade apoteksmarknad fyller privatiserade apotek sina lokaler med smink, tandborstar, naturgodis till extrapris och en uppsjö av andra saker som också finns på varuhus och livsmedelsaffärer.

Men livsviktiga mediciner över disk? Icke!

Det är helt enkelt inte tillräckligt lönsamt för apoteken att göra denna hantering så smidig att det går att hämta ut några större ”lager”.

Sminket och naturgodis däremot ger vinst. Och det är endast vinsten som räknas på en privat marknad.

Den här förvandlingen av de fordom statliga apoteken från en samhällelig hjälpinstans för sjuka medborgare till en affärsidé för investmentbolag medförde att samhällsservicen, det som en gång var huvudsyftet, hamnade i bakgrunden.

I stället kom vinstmaximering att styra verksamheten.

Jakt på mediciner

Varje kroniskt sjuk vet i dag att jakten på mediciner är en ständigt pågående process med försök att kartlägga de apotek som över huvud taget har medicinen, ett ständigt passande med recept och beställningar från de privata apotek som inte ids saluföra den och en rädsla att inte hinna till apoteket innan den beställda medicinen skickas tillbaka.

När vinstjakten blir överordnad behovet är det nämligen ofta mer lönsamt för apotek att skicka tillbaka en medicin snabbt än att vänta på att den sjuke som behöver medicinen ska hämta ut den.

Regeringens uppmaning till de kroniskt sjuka blottlägger därmed än en gång den borgerliga privatiseringens totala fiasko.

Ska man vara snäll mot den borgerlighet som en gång privatiserade sönder samhällets apoteksservice kan man säga att de var offer för ett tankefel om ”den fria marknaden”.

Vi har ju många gånger hört borgerliga privatiseringsförespråkare förfäkta att en fri marknad skapar större utbud.

Så stor vinst som möjligt

Men borgerlighetens tal om den förlösande marknaden utgår inte från behoven. För dem är en fungerande marknad detsamma som att de privata ägarna gör så stor vinst som möjligt.

Ur ett medborgarperspektiv är en fungerande marknad i stället när medborgarna får den service, trygghet och medicin som de har behov av.

Detta är grunden till att privatiseringar aldrig har fungerat och aldrig kommer att fungera när det gäller samhällets gemensamma nyttigheter.

Det senaste exemplet är den privatisering av Arbetsförmedlingen som Centern drev igenom i januariavtalet. Den har delvis dragits tillbaka innan den var fullt genomförd men hann lämna stora områden i Sverige utan några kontor alls eftersom privata företag inte fann det lönsamt.

Marknadsmässig lönsamhet och medborgarnas behov är helt enkelt inte två kompatibla enheter.

Apoteken är en instans i paritet med polis och rättsväsende. Och glädjande nog har den socialdemokratiska regeringen nu tagit små men viktiga steg mot en förbättring.

S-utredning i papperskorgen

I våras tog Socialdemokraterna bort den begränsning som sade att kroniskt sjuka måste vänta till de absolut sista dagarna för varje receptbelagd medicinen innan de hämtade ut nytt.

I våras tillsatte Lena Hallengren också en utredning som ska se över lagerhållningen hos landets apotek. Utredningen ska vara klar senare i höst.

Misslyckandet med apotekens privatisering måste få ett slut. I slutänden kan behoven endast uppfyllas genom att återförstatliga apoteksverksamheten, även om det i dag saknas en riksdagsmajoritet för ett sådant beslut.

Och om vi ser en konservativ majoritet i helgens val lär även Lena Hallengrens utredning förpassas till papperskorgen.

Alltmedan de privatiserade apoteken fortsätter erbjuda tuggummin med fruktsmak. Tre till priset av två.