Hur ska man se till att ännu fler människor kastas ut ur vårt land? Naturligtvis har Sverigedemokraterna svar. I en ny rapport listar partiet 30 åtgärder för hur Sverige ska ha lägst invandring i hela Europa och punkt två har redan fått uppmärksamhet.

”Det måste bli möjligt att vägra ge asyl till den som själv skapat sina asylskäl”, skriver SD och förklarar snabbt hur man skapar sig ett asylskäl: man ”blir” gay i Sverige.

Ja tänk va. Det finns alltså homosexuella människor i världens minst toleranta länder som döljer sin sexuella identitet och flyr på grund av att de förföljs. Det finns alltså homosexuella människor som flyr förtryckarstater och kommer till Sverige – ett av världens mest toleranta länder och finner först då trygghet nog att leva som homosexuella.

App app app, de är nog lurendrejare, de är kanske inte riktiga bögar. Bäst att skicka ut dem, låter Sverigedemokraterna hälsa.

Låt oss tala lite om normer och värderingar.
Låt oss tala lite om Sverige och svenskarna.

Invandrade gaymän mår bättre

I det här landet bor världens mest sekulära, jämställda och liberala folk (se bland annat forskningsprojektet World values survey). Det här är ett av världens bästa länder för hbtq-personer.

Och enligt svensk forskning finns det ett direkt samband mellan homo- och bisexuellas psykiska hälsa och hur lagstiftningen och samhälleliga värderingar ser ut.

I länder där gaypersoners rättigheter kringskärs av lagstiftning och där många medborgare har homofientliga värderingar, där har de homo- och bisexuella sämst psykisk hälsa.

Som ett exempel: i ett grannland som Litauen är bara 20 procent av de homo- och bisexuella öppna med sin sexuella läggning. Lagstiftningen är diskriminerande och attityderna oförlåtande. Homo- och bisexuella döljer sin sexuella läggning, men det sker till priset av dålig psykisk hälsa.

I Sverige är uppemot är 80 procent öppna med sin läggning. Här har gaypersoner bättre hälsa än i de flesta andra länder, visar forskningen. Vi har lagar mot diskriminering och sexuella minoriteter inkluderas i hatbrottslagstiftningen. Vi tillåter könsneutrala äktenskap, samkönad adoption, lagstiftningen erkänner könskorrigering och samkönade par får stöd till att skaffa barn. Dessutom finns det få länder där den folkliga acceptansen för hbtq-personer är så stor.

Invandrade gaymän mår bättre

Det visar sig också att invandrade gaymän – som löper väldigt stor risk för psykisk ohälsa – mår bättre ju längre de bor i Sverige. Ju mer accepterande ens omgivning är och ju bättre lagstiftningen ser ut, desto bättre livskvalitet för homo- och bisexuella.

Man kan alltså säga att ett samhälles normer sätter sig i kroppen på människorna som bor här.

Det är de här normerna Sverigedemokraterna föraktar. Det är den svenska öppenheten och toleransen som Jimmie Åkesson syftat på när han pekat ut liberalismen som SD:s huvudmotståndare.

I sin bok Satis polito skriver Jimmie Åkesson om hur SD ser på världen: ”Vi vill helt enkelt inte ha det splittrade – själ­lösa – samhälle, som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss. Vi bekämpar det.” 

Det socialliberala etablissemanget som i SD:s ögon förstört samhället, det är Bengt Westerberg och Maria Leissner, det är Birgit Friggebo och Maria Arnholm, Gunnar Helén och Sven Wedén, Anne Wibble och Cecilia Malmström.

Det själlösa samhället som SD vill bekriga är resultatet av årtionden av progressiva landvinningar som Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna stått bakom.

Och man tänker inte ändra sig där. Tålmodigt vill partiet bygga ett parlamentariskt stöd för sin nationalistiska, antifeministiska och homofoba politik.

SD vill importera ryska värderingar

Det är därför Björn Söder fortfarande är en potentat i partiet – trots att han jämfört homosexualitet med pedofili och tidelag.

Det är därför partiet glorifierar Ungern och Polen.

Det är därför partiföreträdare gång efter annan hyllar Vladimir Putins auktoritära regim.

Det är därför de vill kasta ut homosexuella flyktingar.