Under helgen hade Transport kongress. Där beslutades att förbundet ska ansöka om att gå med i 6F, den fackliga sammanslutning där Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko ingår. Det skriver tidningen Transportarbetaren.

Förbundet var med från början då det var verkligen var sex olika förbund.

2012 ville de övriga förbunden inte längre att Transport skulle vara med, bland annat för att förbundet inte ville gå med i ett gemensamt administrativt bolag. Men sammanslutningen har behållit namnet 6F sedan dess ändå.

Enligt tidningen är målet att vara en starkare motkraft mot LO:s jättar, IF Metall och Kommunal.

Motionen om inträde bifölls enhälligt.