Arbetsmarknaden förändras. I och med att den så kallade gig-ekonomin vuxit, har gränserna för arbete luckrats upp.

Det är ibland oklart vad som är arbete och vad som är ren förmedling av tjänster via en app. Det har bidragit till att lagstiftningen när det gäller till exempel arbetsmiljö inte hängt med.

Under torsdagen lämnades en utredning om hur människor som jobbar i den ekonomin också ska kunna omfattas av arbetsmiljölagen, över till biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

– Betänkandet innehåller ett antal intressanta förslag som vi nu ska titta närmare på. Jag ser med stort intresse fram emot att närmare sätta mig in i utredningens förslag, sa han i en kommentar.  

I utredningen används begreppet digitala arbetsplattformar för att särskilja från appar som förmedlar rena tjänster. Företag som framför allt kör mat med bil eller cykelbud nämns, som Bolt, Budbee, Foodora, Ubereats och Wolt.

Förbud från Arbetsmiljöverket

Här föreslår utredaren att arbetsmiljölagen ändras, så att en uppdragsgivare som anlitar till exempel en plattsformsarbetare kan få arbetsmiljöansvar för det jobb som utförs. Det handlar om arbeten där det är tydligt att företaget råder över själva uppgiften.

Företagen ska då jobba systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Och Arbetsmiljöverket ska kunna besluta om föreläggande och förbud om något händer som strider mot föreskrifter eller lagen.

För andra företag där det redan kommit domar från kammarrätten, som i fallen med Taskrunner och Tiptapp, kommer den föreslagna lagen antagligen inte gälla.

Där har domstolarna ansett att forsla bort bråte till återvinning inte är ett arbete, utan en servicetjänst mellan beställare och utförare.

Lagen föreslås träda i kraft i den första juli 2024.