”Person NN är dömd och åtalad för flera butiksstölder, dock ingen i den aktuella butiken, butik XX. Det saknas för närvarande tillräckliga skäl för att meddela ett tillträdesförbud.”

Så kan det låta när en åklagare avslår en ansökan om tillträdesförbud till en butik. Avslaget innebär att personen även i fortsättningen får besöka i butiken i fråga, en mataffär i Mellansverige.

Sedan 1 mars 2021 finns en lag som gör att personer kan portas från butiker om de uppträder hotfullt eller stökigt. 

Men allt för ofta avslår åklagarna ansökningar om tillträdesförbud. Det menar branschorganisationen Svensk Handel som tittat närmare på besluten. Sveriges Radios Ekot rapporterar i dag att endast 181 av de tillträdesförbud som lämnats in fram till februari har fått godkänt. Totalt har runt 500 ansökningar gjorts under samma period.   

– Vi skulle vilja se att en betydligt större andel faktiskt ledde till ett beslut och inte minst att det också fanns tydliga skäl till varför man av någon anledning väljer att inte bevilja ansökan, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef för Svensk Handel, till Sveriges Radio. 

”Otydlig motivering när ansökan nekas”

Svensk Handel kritiserar även Åklagarmyndigheten för brister i besluten. Det handlar om otydliga motiveringar när en ansökan nekas. Och att det finns stora geografiska skillnader i hur ofta ansökningar beviljas. 

Två av de åklagarkamrar som Ekot varit i kontakt med är Stockholm Västerort och Norrköping. De har inte beviljat ett enda tillträdesförbud under perioden. Den första säger att frågan inte är prioriterad, den andra att bevisläget har varit dåligt. 

– Vi motiverar alltid våra beslut alldeles oavsett om vi meddelar tillträdesförbud eller inte. Och finns det inte förutsättningar för ett tillträdesförbud, ja då blir det en ganska kortfattad motivering av naturliga skäl, säger Mikael Björk, överåklagare på åklagarkammarens utvecklingscentrum till Ekot, som svar på kritiken om otydliga motiveringar. 

Innan lagen blev verklighet hade både Svensk Handel och fackförbundet Handels länge försökt få till stånd lagstiftning om tillträdesförbud. 

Tillträdesförbud – tre fall 

  1. Man fick tillträdesförbud till en matbutik i Västsverige:

”Det finns på grund av särskilda omständigheter risk att den som meddelas förbudet kommer att begå brott i butiken enligt ovan eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Personen NN är bl.a. misstänkt för att vid sex separata tillfällen under april och maj 2022 ha tillgripit varor i aktuell butik. Utredningen ger starkt stöd för ansökan.”

2. Man slapp tillträdesförbud till matbutik i Norra Sverige:

”Det finns för närvarande inga brottsmisstankar mot Personen NN för brott begångna i eller i anslutning till butiken XX. Det saknas tillräckliga skäl för att meddela tillträdesförbud. ”

3. Man fick tillträdesförbud till matbutik i Norra Sverige: 

”Personen NN är misstänkt för två fall av ofredande och ett fall av sexuellt ofredande alternativt ofredande mellan den 27 april och 7 maj 2022. Samtliga brott är begångna i den aktuella butiken och mot personal som arbetar där. Utredningen så här långt ger stöd för misstankarna. Min bedömning är att det därför finns risk att Personen NN i fortsättningen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Det har inte framkommit något som tyder på att Personen NN har ett särskilt behov av att få tillträde till den aktuella butiken.”