Livsfarliga asbestfibrer frigörs när man river i det numer förbjudna byggmaterialet som finns i många byggnader från före 1982. För att göra sådana jobb måste man därför ha både rätt utbildning och tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Nu har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att till den 30 november redovisa sitt arbete med att kontrollera asbestjobb, samt föreslå förbättringar av utbildningssystemet.

Arbetet har i tidigare granskningar visat hur företag som har brutit mot säkerhetsreglerna och därför mist tillstånd ändå har kunnat fortsätta med asbestjobb. Arbetsmiljöverket har gett nya tillstånd till samma bolag, eller gett tillstånd till andra bolag i samma företagsgrupp.

”Fusk drabbar arbetstagare”

– Fusk och brister i asbesthantering drabbar både arbetstagare och de som vistas i felaktigt sanerade lokaler, säger bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i ett pressmeddelande om regeringsuppdraget.

Arbetsmiljöverket ska nu redovisa hur många kontroller som görs av asbestsaneringar, samt vad myndigheten gör när brister upptäcks. Regeringen vill också veta om man möter utmaningar i kontrollarbetet.

Kritiserade utbildningar ses över

Arbetet har också tidigare rapporterat om hård kritik mot utbildningsreglerna på asbestområdet.

– Ett väldigt urvattnat system, sa förra året Ingemar Klaesson, kanslichef på Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), om kunskapskraven som ställs när företag får tillstånd att arbeta med asbest.

BYN, som drivs gemensamt av byggbranschens fack och arbetsgivare, har lagt ner ett tidigare arbete med att ge en kvalitetsstämpel till vissa företag som utbildar om asbest. De menade att det blev poänglöst när Arbetsmiljöverket ändå beviljade tillstånd även till företag vars anställda utbildats på annat håll.

Nu vill regeringen ha Arbetsmiljöverkets svar på hur man kan upptäcka fusk och fel i utbildningarna, samt hur de kan förbättras. Myndigheten ska också bedöma om det behövs ett register över godkända utbildningar, motsvarande det som BYN tidigare drev.