Under första halvåret 2022 var det fler medarbetare som lämnade välfärdssektorn på grund av nedsatt arbetsförmåga, som i sin tur berodde på fysisk eller psykisk ohälsa, än på grund av arbetsbrist. Det visar siffror från Omställningsfonden, en stiftelse som ägs av arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom välfärden.

286 välfärdsanställda sades upp på grund av arbetsbrist och 309 gjorde en överenskommelse med arbetsgivaren om att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Kvinnodominerade yrken

De yrkesgrupper där anställningar oftast avslutats med nedsatt arbetsförmåga som orsak är undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden.

– Det är kvinnodominerade yrken inom kommuner som har störst antal avslut av anställning på grund av nedsatt arbetsförmåga, säger Anita Grönberg, verksamhetschef på Omställningsfonden, i ett pressmeddelande.

De yrken där flest sagts upp på grund av arbetsbrist under årets första sex månader är fordonsförare, lärare och personlig assistent.

Under hela 2021 var det 1 040 välfärdsanställda som sades upp på grund av arbetsbrist och 637 personer som slutade på grund av nedsatt arbetsförmåga.