– Pandemin visade hur tajt bemanning, tomma beredskapslager och snåla regioner är ett allvarligt hot mot den välfärd vi alla tar för självklar. Välfärden måste förstärkas kraftigt för att motsvara vanligt folks förväntningar, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson, i ett pressmeddelande.

LO är tidigt ute med sina krav under första maj. Senare under dagen ska Susanna Gideonsson hålla tal i Göteborg. 

Enligt LO krävs det mer pengar och fler anställda i välfärden, alltså i vård, skola och omsorg.

Totalt handlar det om 201 miljarder kronor fram till år 2026. Både för att få bättre kvalitet men också för att möta nya behov när befolkningen förändras, till exempel när fler blir äldre. 

Enligt LO krävs 152 miljarder kronor fram till 2026 enbart för att upprätthålla dagens standard.

”Tid att använda sin kompetens”

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har räknat ut att det behövs 52 000 fler anställda än i dag för att behålla den nivå vi har i dag.

Men LO ser ett större behov, totalt 102 000 fler anställda till 2026. Detta för att personalen ska få ”en rimlig arbetsmiljö och tid att använda sin kompetens”. 

– Det är när vi inte satsar, utan i stället backar från ansvaret som barn och unga kan hamna snett. De som uppmanade till våld under påskens kravaller hade haft betydligt svårare att få gehör om ungdomarna i förorterna hade vuxit upp i ett samhälle präglat av sammanhållning och tillit, säger Susanna Gideonsson.

”Sverige har råd”

Finansminister Mikael Damberg (S) säger till TT att han i dag inte är beredd att skriva under på ett visst belopp. 

– De här behoven måste paras med andra stora åtaganden som vi har – pensioner, polisens utbyggnad och hela den gröna omställningen som kräver stora investeringar. Det där måste vägas samman. 

LO menar att Sverige har råd med välfärdsmiljarderna. Till exempel genom att se över rut- och rotavdragen och skattesystemet. Eller genom att tillfälligt slopa statens överskottsmål.