Klockan 00.01 natten till onsdag lägger omkring 900 SAS-piloter ner arbetet, om inte ett nytt kollektivavtal mellan SAS och pilotfacken i Sverige, Norge och Danmark blivit klart.

– Medling pågår, och vi har svårt att kommentera läget över huvud taget, säger Rebecca Rosenvinge, kommunikatör vid Svensk Pilotförening.

Också medlarna mellan Svensk Pilotförening och SAS, Claes Stråth, Jan Sjölin och Cecilia Fahlberg Pihlgren, avböjer att kommentera.

Svensk Pilotförening har tidigare bedömt att 250 avgångar och 45 000 passagerare per dygn kommer att beröras om strejken bryter ut.

30 000 passagerare

Karin Nyman, kommunikationsdirektör vid SAS, anger en något lägre siffra för TT i dag: 200 – 250 avgångar och 20 000 – 30 000 berörda passagerare per dygn.

En eventuell strejk skulle komma vid absolut sämsta tänkbara tidpunkt, enligt Karin Nyman.

– Just nu är det högsommar och ett väldigt tryck på bokningar. Så om ett flyg ställs in så är det svårt att hitta alternativ, säger hon till TT.

SAS, som har stora ekonomiska svårigheter i spåren av pandemin, har kallat piloternas strejkvarsel ”obegripligt och tondövt” och beskyller pilotfacket för att sänka bolaget genom att inte gå med på avtal som sänker personalkostnaderna.

”SAS vägrar återanställda 560 piloter”

Men enligt Svensk Pilotförening handlar konflikten om att SAS vägrar återanställa de 560 piloter som sagts upp under pandemin, och i stället använder piloter från dotterbolagen SAS Link och SAS Connect, som fungerar som bemanningsbolag.

Piloterna vid SAS Link och SAS Connect tillhör Flyvebranschens Personale Union, FPU, som ingår i danska LO och hade kollektivavtal med SAS redan långt före konflikten.

FPU har inte fått någon begäran om sympatiåtgärder från de SAS-anställda piloterna.

Enligt Arbetets källor är det fortfarande oklart om personal från SAS Link och SAS Connenct kan komma att arbeta ombord på flygplan som skulle ha flugits av strejkande piloter.