Resandet med SAS har ökat med 350 procent förra året. Men av de 560 SAS-piloter som sades upp under pandemin har bara en mindre del återanställts.

I stället använder SAS piloter från bemanningsföretag och underleverantörer, både sådana som SAS självt äger och externa företag.

– I förrgår flög jag inrikes, från Göteborg till Stockholm. Flygplanet var målat i SAS färger. Men flygplanet var registrerat på Irland och bara en i besättningen var från Skandinavien, säger Anders Kjellgren, styrelseledamot i Svensk Pilotförening.

Exemplet illustrerar den utveckling som ligger bakom Svensk Pilotförenings varsel om strejk från den 29 juni.

”SAS sysslar med social dumping”

Enligt sitt kollektivavtal har piloter som sägs upp från SAS företräde till återanställning i fem år – mot uppsägningstiden plus nio månader enligt las. Men den regeln kringgår SAS, hävdar Svensk Pilotförening.

Som facket ser det glider SAS mot att bli ett ”biljettföretag”, där egen personal ersätts med underleverantörer med sämre anställningsvillkor och flygmaskinerna flaggas ut till länder med förmånligare skatter.

– Så länge svenska staten är delägare har regeringen och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson ett ansvar för utvecklingen. Det är besynnerligt hur staten kan tillåta att maskinerna flaggas ut och att SAS sysslar med social dumping, säger Anders Kjellgren.

SAS: Alla välkomna att söka jobb

Enligt Anna Sandell vid SAS kommunikationsavdelning har 120 av de 560 uppsagda piloterna fått komma tillbaka.

– Alla är välkomna att söka jobb i våra dotterbolag SAS Link och SAS Connect, tillägger Anna Sandell.
SAS Link och SAS Connect har kollektivavtal med ett annat pilotfackförbund i Danmark än moderbolaget.

På Arbetets fråga varför SAS behöver underleverantörerna SAS Link och SAS Connect svarar Anna Sandell:

– Marknaden har genomgått strukturella förändringar, där man kan se en ökad säsongsvariation i efterfrågan. Som bolag behöver vi följa den förändringen. Med den flexibilitet och produktivitet som SAS Link och SAS Connect ger kan vi trafikera rutter som var olönsamma före pandemin.

Martin Lindgren, ordförande för SAS-sektionen av Svensk Pilotförening, har under tisdagen suttit i överläggningar med medlarna i konflikten och har inte varit tillgänglig för intervjuer.

Arbetet har sökt näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson för en kommentar.