Är du anställd av Södertälje kommun? Då kommer din arbetsgivare att noggrant kontrollera om du har ett brottsligt förflutet och med jämna mellanrum försäkra sig om att du inte åker fast för något.

Ett sätt att komma åt den organiserade brottsligheten och skydda invånarna, enligt kommunen. Men facket menar att kontrollerna kan vara ett lagbrott i sig.

Kommunen ska samarbeta med ett externt företag som kommer att kontrollera alla anställda, och alla som söker jobb, mot offentliga dokument i domstolar och andra myndigheter.

Kontrollerna kommer ske med viss regelbundenhet för att även fånga upp sådant som händer under tiden anställningen pågår.

”Syftet att skydda Södertäljeborna”

Den fördjupad bakgrunds­kontroll gäller fyra typer av brott; sexual­brott, narkotika­brott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet.

– Syftet är ju ytterst skyddet. Vårt absolut största skyddsvärde är ju södertäljeborna. Det är barn i förskola, elever i skola, äldre och funktionshindrade. Vi måste se till att det finns en trygg och säker verksamhet för dem, säger Johan Lefverström, personaldirektör i Södertälje kommun.

Som exempel nämner han de problem kommunen tidigare haft med brottslighet inom hemtjänsten och personlig assistans. Men han tar även upp en handläggare på bygglovsenheten som blev avskedad efter misstanke om att ha tagit emot mutor och en elevassistent som åtalades för vapenbrott.

– Men det kan också skapa en trygghet för de anställda. Varje gång det går runt en pedofilhistoria i media har det fåtal män som trots allt har valt att jobba med barn i förskolan ett helsike att gå till jobbet för att de alltid blir misstänkliggjorda, säger Johan Lefverström.

Men kommunen nöjer sig inte med att leta efter domar. Även den som förekommer i en förundersökning, men inte döms, kan flaggas av kontrollsystemet.

Kommunen kan bryta mot lagen

Från fackligt håll är man mycket kritisk. Fackförbundet Vision, som organiserar kommunala tjänstemän, håller med om att man måste komma åt den organiserade brottsligheten men ser stora problem med kommunens agerande.

– Att på det här systematiska sättet kontrollera alla arbetssökande och redan anställda innebär stora risker för den personliga integriteten och kan till och med innebära att kommunen gör sig skyldig till lagbrott, säger Visions förbundsjurist Caroline Bleichner i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Rent arbetsrättsligt menar hon att det finns väldigt små möjligheter att säga upp någon på grund av tidigare brottslighet. 

– Det är en grundtes i ett rättssamhälle att den som sonat sitt brott inte ska straffas ytterligare, genom att exempelvis förlora sitt arbete och sin försörjning. Det i sig skapar också ytterligare incitament till fortsatt brottslighet.

Kan bli utköpt

Men Johan Lefverström är noga med att påpeka att det inte finns någon direktkoppling mellan en träff i bakgrundskontrollerna och eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Den information som kommer fram ska i stället ligga till grund för en individuell bedömning.

– Har vi kvar förtroendet för den här personen i det här jobbet eller inte? Där vidtar en process och ibland måste vi skiljas från varandra men om vi bedömer att: nej, det är skulle inte hålla utifrån lagstiftning. Då får vi hitta ett annat sätt att skiljas.

Utköp?
– Till exempel. Så på det sättet vill jag tona ner betydelsen i rent arbetsrättslig bemärkelse av kontrollerna, säger Johan Lefverström.

Kan man bli av med jobbet för gamla domar, sådant som har hänt innan man anställdes?
– Ja, i teorin. Men återigen, det går aldrig att säga något generellt utan varje fall måste bedömas för sig.

Men att det ska göras individuella bedömningar öppnar för godtycke, enligt Caroline Bleichner.

– Vad avgör egentligen vad som är relevant för ett visst arbete? Vi anser att det inte är lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna för hur den här typen av bakgrundskontroller ska gå till.

”Några fortkörningsböter har jag”

Totalt handlar det om omkring 7 000 anställda som ska kontrolleras, även Johan Lefverström själv.

Och du har ett snövitt förflutet, eller?
– Haha, några fortkörningsböter har jag, men de kommer inte fram i det här sammanhanget.

Arbetet har även sökt fackförbundet Kommunal utan framgång. Men även där är man kritiska till kommunens agerande.

– Vi kan inte se att det finns något lagstöd för att göra det här. Vi kan ju aldrig säga ja då, sade Britt-Louise Andersson, sektionsordföranden i Södertälje, till Kommunalarbetaren när förslaget mbl-förhandlades i höstas.