För snart tio år sedan infördes systemet med lärarlegitimationer. Sedan december 2013 krävs legitimation för att bli tillsvidareanställd i skolan och sätta betyg på egen hand.

Men systemet har tydliga brister, skriver researchföretaget Acta Publica i en rapport som publiceras i dag, måndag.

Redan statistiken får varningsklockorna att ringa.

I dag finns drygt 282 000 legitimerade lärare och förskollärare, men från 2013 till och med mars 2022 har Lärarnas ansvarsnämnd bara dragit in 34 legitimationer.

Det kan jämföras med att 452 läkare och sjuksköterskor förlorat sina legitimationer under perioden 2013 – 2021. De här yrkesgrupperna är tillsammans ungefär lika stora som lärarkåren.

Att det går 15 återkallade läkar- och sjuksköterskelegitimationer på varje återkallad lärarlegitimation skulle möjligen kunna bero på att de som blir lärare är synnerligen lämpliga och dugliga personer.

7 000 dömda för brott

Men enligt Acta Publica är 7 000 legitimerade lärare dömda för brott.

Alla typer av brott gör förstås inte personen olämplig som lärare. Men Acta Publica har hittat en lång rad lärare som inte fått sin legitimation ifrågasatt av Lärarnas ansvarsnämnd, trots mycket graverande brottslighet.

Några exempel:

En manlig lärare i Stockholm som misshandlat sin tonårsdotter grovt och 2016 dömdes till ett års fängelse har fortfarande inte fått sin legitimation prövad av Lärarnas ansvarsnämnd.

En kvinnlig förskollärare i Kalmar län som tillsammans med sin partner utsatte sina barn för grova våldtäkter och barnpornografibrott dömdes till nio års fängelse, men har ännu inte anmälts till ansvarsnämnden.

En kvinna i Västsverige som dömdes till tio års fängelse för bland annat grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott blev visserligen uppsagd, men har kvar sin lärarlegitimation.

Ingen stark garanti för lämplighet

Flera systemfel gör att lärarlegitimation inte är en särskilt stark garanti för lärarnas lämplighet, enligt rapporten.

Skolverket, som utfärdar lärarlegitimationer, har inte tillgång till belastningsregistret och kan alltså inte göra en ordentlig bakgrundskontroll.

Samtidigt rapporterar inte domstolarna in alla brott som lärare begår till Skolinspektionen. Och skolorna har inte anmälningsplikt till myndigheten. Systemet bygger på att skolorna själva och föräldrarna ska slå larm, vilket inte verkar ge heltäckande information.

Till skillnad från läkare och sjuksköterskor kan en lärare som förlorat sin legitimation jobba vidare i skolvärlden som obehörig lärare.