Vid ett möte i ledningsgruppen i en norrländsk kommun kom frågan om inköp av slöjor som arbetskläder upp. Det var den närmaste chefen till en kvinna som bar slöja på jobbet som lyfte frågan.

Verksamhetschefen för äldreomsorgen förklarade då att det var förbjudet för hemtjänstpersonal att bära slöja när de arbetar.

Den timanställda kvinnan fick sedan besked från sin chef att om hon fortsatte med slöjan på jobbet så skulle hennes anställning upphöra.

Kvinnan gjorde då en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Chefen: Missuppfattning

Under utredningen har verksamhetschefen förklarat att hon av misstag fick för sig att det handlade om inköp av slöjor som täcker hela ansiktet, niqab, och inte en slöja som bara täcker håret, hijab, som är tillåten för de kommunanställda.

Kommunen håller med om att kvinnan missgynnats, men att det alltså berodde på ett missförstånd. När man insåg sitt misstag erbjöds kvinnan att fortsätta sin timanställning.

DO konstaterar att kvinnan under en månad inte fick några pass på grund av detta. Så förutom diskrimineringen har hon också förlorat inkomst.

– Även om missgynnandet skulle ha sin grund i ett missförstånd så har anmälaren diskriminerats och lidit en kränkning till följd av kommunens agerande. Kommunen har som arbetsgivare ett strikt ansvar att säkerställa att anställda inte utsätts för någon form av diskriminering, säger Vanessa Grapenstedt, jurist på DO:s processenhet i ett pressmeddelande.

70 000 i böter

DO begär nu att kommunen ska betala 70 000 kronor i diskrimineringsersättning samt ersättning för förlorad inkomst till kvinnan.

Om kommunen motsätter sig kravet kommer DO lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, skriver myndigheten i pressmeddelandet.