Betydligt fler vill jobba mindre i stället för att få högre lön. Det visar en opinionsmätning som Arbetet låtit göra.

Sömn- och stressforskaren Göran Kecklund tror att förklaringen är att många upplever sina arbetsvillkor som för tuffa.

– Man är orolig för att inte klara ett sådant arbete om man jobbar 40 timmar i veckan. 

Kvinnor mer positiva

Av alla som svarat säger mer än varannan att kortare arbetstid är viktigare, medan fyra av tio föredrar högre lön. Övriga är osäkra.

Frågar man bara kvinnor är skillnaden ännu större, där vill sex av tio jobba mindre medan drygt tre av tio föredrar högre lön.

Även bland männen är det fler som föredrar kortare arbetstid, men där är det betydligt jämnare.

Kortare arbetstid populärt

– Om man säger så här: vill man bli populär som arbetsgivare ska man nog minska arbetstiden. Det är få grejer som slår det, inte ens högre lön, sammanfattar Göran Kecklund resultatet av undersökningen.

De tillfrågade har även fått svara på vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag. Och det finns en tydlig koppling mellan politisk hemvist och synen på lön eller tid.

Mest positiva är vänsterpartisterna, men även bland miljöpartister och socialdemokrater finns en klar övervikt för kortare arbetstid.

Sammanlagt är sex av tio positiva till kortare arbetstid i de tre partierna, S, V och MP. Medan bara fyra av tio som röstar på M, KD, L och C tycker att det är viktigare än högre lön.

Sverigedemokraternas väljare lägger sig mitt emellan. Av dem vill 47 procent ha kortare arbetstid vilket är lika många föredrar högre lön.

”Mer hållbart arbetsliv”

Men inom rikspolitiken är frågan inte särskilt het. Något som borde ändras, enligt Göran Kecklund.

– De här frågorna är ju viktiga om man tänker sig att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Jag förväntar mig väl att politikerna ska ta itu med den här frågan på lite större allvar.

Skillnad arbetare och tjänstemän