REPLIK. Under de senaste veckorna har avslöjanden om systematiskt fusk i hemtjänsten och rekordstora vinstkrav på HVB-hem varit en smärtsam påminnelse om vad kapitalintressen i välfärden gör med Sverige.

I en debattartikel skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin tillsammans med Uppsalas kommunalråd Eva Christiernin att avslöjandet om Attendos fusk i Uppsalas hemtjänst är ett tecken på att det är dags att porta oseriösa aktörer från välfärdsföretagande.

Budskapet är enligt debattörerna glasklart – den demokratiska kontrollen över välfärden ska återtas. Men ingenstans i dessa S-företrädares glasklara budskap finns några besked om en förändrad förvaltningspolitik. Att det är hög tid att välfärden ägs och styrs av medborgarna.

Tvärtom. “De som får möjlighet att bedriva hemtjänstföretag i Sverige ska göra det enligt konstens alla regler”, säger de. I en uppföljande debattartikel skriver Christiernin sedan att vi socialdemokrater är för privata aktörer i välfärden. Vi ska bara kontrollera dem bättre. Vi är oerhört många socialdemokrater som uppfattar verkligheten och välfärden på ett helt annat sätt.

S behöver laga hålet

Det är som om regnet flödar in genom ett tak som är trasigt, och allt Baudin och Christiernin säger är att de inte gillar vatten i huset. Att kontrollen över vattensamlingen i vardagsrummet ska återtas. Sverige behöver ett Socialdemokraterna som visar politisk vilja att laga hålet.

De senaste decennierna har den gemensamma välfärden tömts på pengar. En välorganiserad höger har steg för steg monterat ned vårt socialdemokratiska samhällsbygge där en gemensam välfärd i ett starkt samhälle utgjort husgrunden.

Det är en effektiv politisk strategi att med ena handen strypa pengarna till den offentligt ägda välfärden och med andra handen peka på den, säga “kolla vad dåligt den fungerar”, och konkurrensutsätta den med vinstdrivande aktörer. Det socialdemokratiska svaret kan inte vara att bygga dyra kontrollinstanser som förväntas hålla välfärdskapitalisterna på mattan. Vårt svar måste vara att slänga ut dem. Det vore glasklara besked.

S måste formulera välfärdspolitik

Det är hög tid att formulera en socialdemokratisk politik för Sveriges samlade välfärd. Högerns ideologiskt motiverade marknadsexperiment är inte uppdelad mellan skola, äldrevård, HVB-hem eller barn- och ungdomspsykiatri.

Deras tro på marknadsstyrning och kapitalism spänner över hela samhället. Vår tro på demokrati och jämlikhet måste också göra det.

Vi kan inte nöja oss med vinstförbud i skolan. Vårt svar på den massiva marknadiseringen kan inte vara fler dyra kontrollinstanser. I ett socialdemokratiskt styrt Sverige ska välfärden ägas av medborgarna. Den ska vara ordentligt finansierad, demokratiskt styrd och erbjuda bra arbetsvillkor.

För att det ska gå krävs en ny ekonomisk politik; lånefinansiering till investeringar och en skattepolitik där de rikaste betalar mer.

Men det kräver också socialdemokratiska företrädare som inte nöjer sig med att försöka kontrollera vattnet som strömmar in genom vårt trasiga tak. Vi behöver politiska företrädare som vill laga hålet. Vinstdrivande företag har ingenting i Sveriges välfärd att göra.