Oseriösa aktörer ska portas från allt vad hemtjänst och äldreomsorg heter. Efter att grovt mygel och fusk upptäckts hos Attendo hemtjänst i Uppsala hävde kommunen i torsdags sitt avtal med företaget.

Det är en tydlig signal från samhällets sida: skattemedel till äldreomsorgen ska gå just till äldre – inte till företag som fuskar.

Fyra gånger tidigare har Uppsala kommuns kontroller resulterat i att företaget har fått betala tillbaka 100 000-tals kronor. En varning utfärdades senast i vintras.

Den här gången upptäcktes så allvarliga brister att liv och hälsa stod på spel. Avtalet hävdes därför omedelbart.

Dags att ta tillbaka kontrollen

Agerandet från Attendo hemtjänst är provocerande. Det handlar om en utförare som inte bara smusslat med skattepengar för sin egen vinnings skull, man har också gjort det på bekostnad av några av samhällets mest utsatta. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.

Hemtjänstens viktiga arbete att ge professionell omsorg, ordna med matlagning, sköta personlig hygien, ge mediciner, gå på promenader och mycket annat får inte tummas på.

Vårt budskap är glasklart: Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Alla som försöker sko sig på den svenska äldreomsorgen ska få smaka på sin egen beska medicin.

Styrkebesked att stänga ner

Attendo hemtjänst är den näst största privata utföraren av hemtjänst i Uppsala. De borde veta bättre än att slarva med det fina uppdrag de haft: att ge omsorg till äldre personer med hemtjänstbehov. 

Men vad som hänt i Uppsala är samtidigt ett styrkebesked för alla som tar kvaliteten i hemtjänsten på allvar. Beslutet, som fattats av äldrenämndens arbetsutskott, visar att det inte fungerar att fuska och samtidigt behålla sitt uppdrag.

De som får möjlighet att bedriva hemtjänstföretag i Sverige ska göra det enligt konstens alla regler, med respekt för de äldre och en bra personalpolitik. 

Självklart får förändringar av det här slaget konsekvenser för både personer med hemtjänst utförd av Attendo, och för yrkesskicklig omsorgspersonal. Men att låta 90 miljoner kronor gå till utförare utan ansvarskänsla innebär en ännu större risk för de drygt 500 Uppsalabor som nu berörs.

Trygghet skapar förtroende

Det handlar om de äldres trygghet och säkerhet, och i förlängningen om medborgarnas förtroende för den svenska välfärden och våra gemensamma skattepengar. 

Styret i Uppsala bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har visat att det går att göra om och göra rätt.

Nu planeras en översyn av hur hemtjänsten organiseras. Det är ett arbete som fler kommuner har nytta av att följa och hämta inspiration från. När det kommer till hemtjänsten får inga partipolitiska skygglappar komma i vägen för en bra verksamhet. 

Äldreomsorgen i Sverige ska hålla hög kvalitet – året om, dygnets alla timmar. Vi är många som vet att när resurserna används rätt skapas möjligheter för personalen att göra sitt jobb på bästa sätt.

Anhöriga kan gå till jobbet i trygg förvissning om att nära och kära får det stöd de behöver. Och bäst av allt: de äldre får en hemtjänst att räkna med. Det handlar om äldres rätt till ett gott liv – den rätten kompromissar vi inte med.