SLUTREPLIK. Vi socialdemokrater är fullt medveten om att välfärdsbrottslighet kan finnas överallt, i privata verksamheter och i kommunala. Var den än hittas ska den rökas ut och bekämpas. Vilket är precis vad Uppsala kommun gör i fallet med Attendo.

När en visselblåsare uppmärksammade kommunen på det fusk som pågick i ett av Attendos områden i Uppsala startade utredningen direkt. Och när kommunen insåg att det var risk för äldres liv och hälsa fanns det inget annat att göra än att häva avtalet med företaget. 

Så fort det kom till vår kännedom att anställda i Uppsala kommun kan ha varit delaktiga i fusket anlitades en extern utredare. Ingen ska få sko sig på våra skattepengar, varken kommunanställda eller privatanställda.

Ordning och reda

Vi socialdemokrater är inte emot enskilda privata aktörers rätt att existera i välfärden. Däremot kommer vi alltid vara emot ett system som tillåter att marknadskrafter härjar fritt i vår gemensamt finansierade välfärd. Ett system som har gjort det omöjligt att ha kontroll över att våra skattepengar går till rätt saker. 

Att äldre dementa personer inte har fått sina mediciner, inte fått duscha eller komma ut på promenad är oförsvarbart. Det måste även Attendo förstå.

Att Attendo är Nordens största vårdkoncern betyder inte att de ska särbehandlas. När fusk upptäcks måste det beivras, oavsett hos vem eller var det sker.

Det är därför Uppsala kommun nu också genomlyser sin egen organisation. Vi ska ha ordning och reda i svensk äldreomsorg, i alla led.