REPLIK. I Arbetet (23/3) går socialdemokraterna Tobias Baudin och Eva Christiernin till storms mot privata utförare efter ett uppmärksammat fall av välfärdskriminalitet som drabbat Attendos hemtjänst i Gottsunda, ett särskilt utsatt område i Uppsala.

Från Attendos sida delar vi helt debattörernas inställning när det gäller att stoppa fusket med välfärdssystemen. Om denna typ av brott ska kunna stävjas krävs dock samarbete – inte att seriösa företag hängs ut som brottslingar.

Den senaste tiden har oegentligheter uppdagats inom ett av Attendos fyra hemtjänstområden i Uppsala. Utredningar som Attendo och kommunen gjort visar att ett fåtal personer i den lokala verksamheten i Gottsunda, tillsammans och i samförstånd, har begått oegentligheter för egen vinning och på bekostnad av Attendo och kommuninvånarna.

Fusk även i kommunal regi

Det misstänks bland annat att personer har fått ut lön från Attendo utan att arbeta. Uppgifter förekommer också om utnyttjande av personer i beroendeställning. Händelserna är polisanmälda – både från Attendo och kommunen – och information om de inblandade har överlämnats till polisen. De misstänkta på Attendo har tagits ur tjänst och är under polisutredning. 

Det Socialdemokraterna i Uppsala – och nu även nationellt – hittills talar tyst om är att fusket tycks ha förgreningar in på kommunen. Det finns i utredningarna tydliga tecken på att anställda inom kommunen beviljat biståndsbedömd tid på kunder som går utöver kundernas reella behov, i flera fall utan erforderliga underlag. För att komma till botten med tillvägagångssättet är det angeläget att också kommunen utreds för sin inblandning. 

För Attendo har det varit en hektisk tid där vi mobiliserat omfattande resurser för att få ordning på situationen. Vår första prioritet har varit att säkra att kunderna får den omsorg de behöver. Det finns idag inget som tyder på att kunder farit illa, vare sig i Attendos eller kommunens utredning. 

Uppsala kommun borde samarbetat

Vår andra prioritet har varit att utreda vad som hänt. En omständighet som försvårat utredningen är de omfattande brister som kommunens rapporteringssystem dragits med sedan slutet av förra året. Det är mot denna bakgrund nedslående hur kommunens styre agerat. Istället för att samarbeta med Attendo och rättsvårdande myndigheter för att ställa ansvariga till svars, drev det lokala S-styret med kort varsel igenom att omedelbart säga upp avtalet med Attendo.

Därmed har fokus flyttats från enskilda personer till Attendo som företag, något som faller väl in i den politiska agenda Socialdemokraterna driver mot privata utförare. Men välfärdskriminalitet inom hemtjänsten är inte en fråga om offentligt eller privat. Det finns förvisso en mängd fall kopplade till små, oseriösa utförare, men också fall från bland annat Göteborg och Värmdö där personer inom den kommunala hemtjänsten fuskat för egen vinning.  

Välfärdskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem, inte minst för de som bor och verkar i utsatta områden. Samhället har steg för steg höjt insatserna för de som begår brotten, bland annat genom att ställa tuffare krav på personer i ledande ställning hos privata utförare. Attendo välkomnar den utvecklingen. 

(S) borde prioritera lösningar

Vi har redan dragit viktiga lärdomar av det aktuella fallet. Jag kommer under våren att ta med mig frågan till Vårdföretagarnas styrelse, där jag vill leda ett initiativ som syftar till att säkra förutsättningarna för att privata utförare och våra medarbetare ska kunna verka i utsatta områden – utan att riskera att bli utsatta för brott. För mig är det en fråga om rättvisa, att alla som bor i Sverige ska kunna välja utförare av hemtjänst – oavsett bostadsort eller socioekonomisk status.

Jag vill självklart också bjuda in Tobias Baudin och Eva Christiernin till det arbetet. En förutsättning är dock att även Socialdemokraterna sätter kampen mot välfärdsbrottsligheten framför attacker på privata utförare och våra medarbetare.

Det är bara genom samarbete och samförstånd mellan staten och det civila samhället som vi kan bygga ett starkt samhälle. Ett samhälle där enskilda människor och seriösa företag som blir utsatta för brott kan få hjälp till upprättelse – utan att själva bli uthängda som brottslingar.