Sedan valet 2018 har Alliansen och Miljöpartiet styrt Stockholm. Nu har opinionsmätningarna dalat för de grönblåa partierna i Stockholm och partierna ser ut att förlora makten i höstens val. Denna konstellation har prioriterat att sälja ut stadens gemensamma tillgångar, allt från hyreslägenheter till skolfastigheter såsom grundskolor, förskolor och idrottshallar. Under mandatperioden har hela 30 skolfastigheter sålts till privata bolag, samtidigt som det råder platsbrist inom skolan.

På kort tid har den grönblåa konstellationen i Stockholms stadshus gett besked om att en stor del av stadens fastigheter ska säljas ut. Från Skärholmen till Hässelby läggs snart sju skolor ut på auktionsbordet. Budgivningsfesten kan börja för fastighetsbolag och riskkapitalister.

Staden tappar kontrollen över skolpolitiken

Det är viktigt att påminnas om att skolan inte är vilken marknad som helst, skolan kan inte likställas med andra verksamheter där vinstdrivande företag gör vinst. Skolans huvuduppdrag är att ge en god och likvärdig utbildning. Skolan ska därmed inte vara en kassako för aktiebolag. Här får inte politiken tappa kontrollen till förmån för privata bolags iver att göra vinst.

Det som sker när borgarna gång på gång säljer ut skolor är att politiken förlorar sin förmåga att forma politiken utifrån medborgarintresset. Politiken blir i stället beroende av vinstdrivande fastighetsbolag.

Stockholm stad har den här mandatperioden reat ut fastigheter nonstop. Det är fastigheter som skattebetalarna i Stockholm aldrig kommer få se skymten av igen, när en skola väl är såld är fastigheten borta från beståndet för alltid. Det är lätt att sälja ut det gemensamma, men att bygga upp det gemensamma tar betydligt längre tid.

Dessa skolfastigheter är en enormt viktig tillgång då byggnaderna ofta har ett högt värde och genererar hyresintäkter till staden. Att rea ut fastigheterna år både korkat och omoraliskt mot stadens skattebetalare.

Utförsäljningarna är fördummande

Problemet med utförsäljningspolitiken är att det bara innebär kortsiktiga vinster. För på sikt blir kostnaderna bara dyrare med en fördummande utförsäljningspolitik. Helt plötsligt behöver staden hyra de lokaler som man själv en gång i tiden ägde. Det går att likställa utförsäljningspolitiken med att sälja sitt hem för att i stället bli hyresgäst i lägenheten man själv en gång ägde, det är knappast ett klokt sätt att förvalta pengar på.

I dag används Stockholm stads skollokaler för idrottsföreningar och kulturverksamhet, dessa kommer också riskera att få en högre hyra när allmänintresse byts ut mot vinstintresse.

Stockholm stad har stora utmaningar att ta tag i, vi ser en enorm utmaning i att lösa skolsegregationen. En handlingskraftig utbildningspolitik är ett enormt viktigt verktyg för att komma till rätta med ojämlikheten. Att ge alla barn en likvärdig utbildning är en av de viktigaste grunderna för att komma till rätta med segregation och den ekonomiska ojämlikheten i Stockholm.

De enda som vinner på utförsäljningspolitiken är privata skolbolag och dess aktieägare. Kvar står medborgarna som förlorare.

Carl-Michael Palmér praktiserar på Arbetets ledarredaktion inom ramen för Aftonbladets ledarskribentsutbildning.