Blockaden beskrivs som en sympatiåtgärd till stöd för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning under den pågående ryska invasionen.

– Handeln med den ryska staten och allierade privata företag riskerar att finansiera den pågående invasionen. Det är inget abstrakt problem för våra medlemmar, utan känns in på bara huden om hamnarbetsgivare ålägger oss att hantera exempelvis rysk olja, massaved eller aluminium, säger förbundsordförande Martin Berg i ett pressmeddelande.

Väntar på regeringsbesked

Förbundet har vänt sig till regeringen med en uppmaning om att stänga svenska hamnar för ryska fartyg, ryskt gods och fartyg till eller från Ryssland.

– Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls. Nu får vi fler och fler indikationer på att vissa företag i vår bransch vill återuppta eller rentav utöka den här affärsverksamheten med ryska intressen, och då kan vi inte vänta längre, säger Martin Berg i pressmeddelandet.

Blockaden, som ska träda i kraft den 28 mars, omfattar fartyg på väg till och från Ryssland och fartyg med ryskt gods som anlöper svenska hamnar.

Stridsåtgärderna omfattar även blockad av ryskflaggade, ryskägda och ryskkontrollerade fartyg.