REPLIK. Vi är många som delar Otto Lindelöfs oro för att schyssta byggföretag ska slås ut av kriminella.

Därför har Byggföretagen jobbat länge med att slå tillbaka den osunda konkurrensen. Precis som Byggnads. Glädjande nog ser vi också allt fler exempel på att vi krokar arm. För i den här frågan har vi en gemensam fiende – de kriminella företagen.

Lång väg kvar

Som bransch- och arbetsgivarorganisation har Byggföretagen under många år arbetet för att förhindra de oseriösa företagens möjlighet att få några jobb. Vi har infört ID06-systemet och hårdare kontroller och granskningar för att få kollektivavtal genom Byggföretagen.

Vi har gjort klart att i vår strävan om en attraktiv, sund och säker byggbransch kan vi aldrig acceptera kriminella företag som struntar i lagar och regler och urholkar vår gemensamma välfärd.

Men det räcker inte med att vi som arbetsgivarorganisation, många gånger tillsammans med facken, arbetar för en sund konkurrens. Ett stort ansvar vilar även på övriga aktörer i byggprocessen. Det gäller inte minst beställare i alla led av byggrelaterade tjänster som måste bli bättre på att upphandla seriösa företag.

Det starkaste vapnet för att stänga ute kriminalitet och fusk är nämligen beställare med gedigen kunskap om vilken granskning som bör ske vid upphandling och som är beredda att betala för säkerhet och schyssta villkor. 

Fler måste ta ansvar

Även myndigheter, riksdag och regering behöver göra mer. Att regeringen nyligen beslutade om att inrätta sju regionala center mot arbetslivskriminalitet är bra.

Men mer behöver göras. Dagens lagar och regler måste följas upp och kontrolleras betydligt bättre. Dessutom behövs nya beslut.

Det handlar om att minska sekretess mellan myndigheter, bryta sekretessen på företagens skattekonto, intensifierad tillsyn av utstationeringsregistret och korta handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna.

Det går att vända utvecklingen. Om vi alla hjälps åt. Därför välkomnar vi att Otto Lindelöf delar näringslivets engagemang för en sundare konkurrens. Nu måste lagstiftare och myndigheter och beställare säkerställa att inte fler seriösa byggföretag slås ut av en osund konkurrens.