”Den i rubr.fastighet anordnade skyddsrumsanläggningen, varå ritning ingivits och av civilförsvarsbyrån utan anmärkning granskats den 23 maj 1946 har vid av civilförsvarsbyrån den 1 september 1948 företagen besiktning avsynats utan erinran.” 

Några ålderdomligt bökiga meningar i ett inramat protokoll i ett proppfullt cykelförråd har gått från museiföremål till något som skulle kunna bli viktigt. 

Är det här ett skyddsrum? Sedan Rysslands invasion av Ukraina har allt fler börjat se på sina dammiga källarutrymmen med nya ögon.

Och då kanske främst de som jobbar med fastigheter. 

”Gaah! Drömde mardrömmar härom natten om hur jag och kollegan i panik försökte ställa i ordning alla skyddsrummen mitt i pågående bombanfall”, skriver en fastighetsskötare i en Facebookgrupp för de i yrket.

”Ja, den senaste veckan har jag fått frågor från hyresgäster om vart skyddsrummen finns och hur de kommer in”, skriver Henrik Evers, som jobbar som husvärd i Stockholm, som svar på Arbetets fråga i samma Facebookgrupp.

”Vi gjorde en kontroll denna vecka att adresser stämde överens med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, reds.anm.) register och om skyddsrumsmateriel fanns på plats. Kommer senare att beställas besiktning utav dom.”

”Fungerar skyddsrummet?”

Peter Nilsson, som jobbar extra som fastighetsskötare, har även han fått flera frågor från boende senaste tiden.

”En vanlig fråga är om skyddsrummet fungerar och om alla får plats. Skyddsrummet fungerar i fredstid som källarförråd”, svarar han Arbetet.

Han konstaterar att skyddsrummen är avsedda för alla som kan ta sig dit, inte bara för de som bor i husen där de ligger.

Ingen fråga om skyddsrum

Patrik Pavanelli jobbar som fastighetsskötare på Lundbergs fastigheter i Eskilstuna.

Han har inte fått en enda fråga från hyresgäster om skyddsrum nu på sistone. Det har inte heller kollegorna som han pratat med. 

– Frågan har lyfts av oss själva på företaget efter allt man hört och läst. Vi går igenom vad vi behöver göra, säger han. 

Skyddsrum i ordning på 2 dygn

Ungefär vart 15 år har de fått sina skyddsrum besiktigade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men den ökade hotbilden mot Sverige har även satt ljuset på ett annat krav.

Att skyddsrummen ska kunna ställas i ordning på två dygn. Fastighetsägaren tillsammans med de som söker skydd ska hjälpas åt att fixa till rummet. 

– Vi har matkällarförråd och cykelrum i våra skyddsrum och där har hyresgästerna grejer. Så det handlar om hur man ska gå till väga där, säger Patrik Pavanelli.