REPLIK. Feminismen är en bred rörelse. Däri ligger dess styrka och dess förbannelse. Det är en styrka för att man kan locka bredda massor av människor. Det är en förbannelse för att det är svårt att enas om vilken politik och vilka reformer som är bäst att genomföra för att öka jämställdheten.

Men att feminismen är en bred rörelse är i grunden bra, det ger utrymme för debatt och diskussion. Det gör förhoppningsvis rörelsen bättre. Feminismen kan komma från såväl vänster som höger. Men det finns fundamentala skillnader i hur man ser på ekonomisk politik och statens roll för att skapa jämställdhet.

Till skillnad från vad Lina Stenberg skriver, så kan feminismen givetvis vara liberal. Det handlar bara om man olika syn på ekonomisk politik och statens roll i samhället. Det är direkt historielöst och felaktigt att påstå att feminismen inte kan vara liberal.

För liberalismen och feminismen går hand i hand, det finns en stark ideologisk förankring där det är självklart för en liberal att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Från rösträttsrörelsen till dagens kamp mot hedersförtrycket, så har liberaler stått längst fram i kampen mot patriarkalt förtryck.

Stenberg menar att det endast med vänsterns påkopplade jämlikhetsanalys som det jämställda samhället kan uppnås. Men den liberala maktanalysen inkluderar statens makt över individen, statens makt över kvinnan.

Gabriella Toftered

Jag är liberal och feminist. Vänsterns feminism erkänner jag, även om jag tycker att den är riktigt kass ur ett ekonomiskt perspektiv. Och det är nog det Lina Stenberg egentligen menar också. Hon tycker en liberal feminism är kass ur ett ekonomiskt perspektiv.

Lina Stenberg fokuserar på arbetarkvinnorna och klassperspektivet i sin text. Hon menar att för arbetarkvinnor finns ingen politik att hämta hos varken mitten- eller högerpartierna. Vänstern tenderar att vara bra på maktanalys, inte minst klassperspektivet.

Men när det gäller statens makt över kvinnor ligger vänsterfeminister hopplöst efter. Pengar är makt, och ett högt skattetryck ger staten mer makt och individen mindre.

En arbetarkvinna har mer att vinna på en rejäl skattesänkning så hon får mer ekonomisk makt över sitt liv, istället för att staten ska stjäla en allt större del av hennes intjänade pengar. Staten och patriarkatet sitter i samma båt.

Den största anledningen att kvinnor tjänar mindre än män, handlar om den könssegregerade arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar främst i offentliga sektor och män arbetar främst i de privata näringslivet.

Arbetarkvinnornas löner i offentliga sektor hejdas av att det är politiker som sätter lönerna, i stället för att marknaden får styra. Att tro att ett stopp för vinster i välfärden skulle vara en seger för arbetarkvinnorna ter sig därmed ologiskt.

Till skillnad från vad Lina Stenberg skriver så kan feminismen givetvis vara liberal. Det handlar bara om man olika syn på ekonomisk politik och statens roll i samhället.

Gabriella Toftered

Snarare behöver kvinnor inom offentlig sektor fler arbetsgivare att välja på för att kunna få upp sina löner och större möjligheter till att starta egna företag. 

Lina Stenberg går så långt så att hon säger att en majoritet av riksdagspartierna inte vill ha ett jämställt samhälle. Även om SD och KD är värre, räknar Stenberg ändå C och L till partier som inte vill ha ett jämställt samhälle.

Varken KD eller SD är feministiska partier, så att deras politik inte är feministisk är ingen förvånad över. Men när det gäller liberala partier som L och C, så handlar egentligen bara om att Stenberg inte gillar liberal ekonomisk politik.  

Stenberg menar att det endast med vänsterns påkopplade jämlikhetsanalys som det jämställda samhället kan uppnås. Men den liberala maktanalysen inkluderar statens makt över individen, statens makt över kvinnan.

Ett samhälle med mindre statlig makt, ger mer makt till individen. Feminister från vänstern föredrar ett högt skattetryck och tror att staten kan fixa jämställdheten.

Vi liberaler vill ha lägre skatter och därigenom ge kvinnor mer makt över sina liv. Och vi vill att pappa staten backar. För kvinnor ska vara fria från såväl man som stat.