I Arbetets granskning av gymnasielagen framkommer att personer från Afghanistan riskerar att hamna i ett slags limboläge här i Sverige. 

Bland annat eftersom de som ska utvisas inte kan återvända. Det beror på situationen i landet sedan talibanernas maktövertagande i somras. 

När talibanerna tog över införde Migrationsverket ett utvisningsstopp. Men det togs bort i november i fjol. Då kom ett nytt så kallat rättsligt ställningstagande.

”Självmant återvändande”

”Det innebär att utvisningar kan ske, men det förutsätter förstås att det går att flyga till Afghanistan. Internationella flygplatser finns i Kabul, Herat, Mazar-e Sharif och i Kandahar. Det finns rapportering om att viss internationell flygtrafik till Kabul nu har kommit igång igen efter talibanernas maktövertagande. Möjligheterna att återvända prövas individuellt i varje ärende”, skriver myndigheten på Arbetets fråga om det i nuläget går att utvisa personer till Afghanistan.

Migrationsverket säger att de jobbar med ”självmant återvändande”. Men ingen afghansk medborgare som ska utvisas har återvänt till hemlandet, uppger myndigheten. Inte heller har Polisen verkställt någon utvisning till Afghanistan sedan talibanerna tog över. 

I teorin kan man alltså utvisas till Afghanistan, men i praktiken har det inte skett. 

Fakta

Om man inte kan utvisas till Afghanistan väcks frågan, hur ska man försörja sig? Man kan ha rätt till ersättning. Men det beror på. Personer som fått beslut om utvisning kan få den pausad på grund av den nya situationen i landet. Då kan de ansöka om dagersättning, 71 kronor per dag, eller drygt 2 000 kronor i månaden. Detsamma gäller om personen får rätt till ny prövning. 

Att klara sig på 2 000 kronor är så klart svårt. Det finns en annan möjlighet – att flytta till ett boende som Migrationsverket väljer.

Beroende på var i processen man befinner sig kan det även vara svårt, eller omöjligt, att få arbetstillstånd.