Vilka omfattas?

 • Personer som sökt asyl senast den 24 november 2015. Efter kritik accepteras vissa undantag för den som ansökt senare, om det finns väldigt särskilda skäl.
 • Personen ska ha registrerats som ensamkommande barn första gången de ansökte om asyl i Sverige. 
 • Personen ska studera på gymnasiet, ha gjort det eller komma att göra det.
 • Lagen var tillfällig när den kom 2017, har ändrats och varit föremål för politiska strider och hård kritik. Sedan den 20 juli förra året finns en permanent gymnasielag. 
 • Nu kan ingen längre söka tillfälligt uppehållstillstånd enligt den.
 • Totalt hann 7 763 människor beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den här lagen. Cirka 11 800 ansökte. Det var över 35 000 som registrerades som ensam­kommande barn under 2015.

Vilka krav ställs för att få stanna permanent?

 • Du ska ha avslutat din gymnasie­utbildning.
 • Du ska kunna försörja dig själv inom sex månader efter examen. 
 • Det handlar om att hitta en tillsvidare­anställning eller någon form av visstids­anställning som pågår minst två år. Provanställning kan godkännas, om den sökande kan bevisa att arbetsgivarens avsikt är att anställa fast.
 • Migrationsverket börjar räkna från den dag myndigheten fattar sitt beslut. Inte från den dag anställningen börjar. Så i praktiken ska den sökande hittat ett jobb som är längre än två år, vilket gör att många visstidsanställningar faller bort.
 • Arbetet ska ge lön, villkor och för­säkringsskydd i enlighet med svenska kollektivavtal eller praxis i yrket.
 • Du ska ha cirka 4 000 kronor kvar efter att ha betalt hyra, skatt, el, hemförsäkring och resor till jobbet. 
 • Migrationsverket väger in hyran i hur hög lönen behöver vara. Du måste kunna visa hyresavier eller avtal. Annars räknar myndigheten med en ”normal” hyra på 7 347 kronor, och då behöver många tjäna mer än kollektivavtalets miniminivåer för att anses kunna försörja sig själva.

Men om inga nya kan söka, varför finns lagen?

Den reglerar fortfarande sådant som rör de som har kunnat söka. Lagen försvinner 2025.

Vad kan den leda till?

Permanent uppehållstillstånd, för den som får ett jobb inom sex månader.

Hur många får stanna?

Det vet vi inte än, majoriteten av fallen är fortfarande inte avgjorda. Det var först under våren 2020 som de flesta som omfat­tas av lagen började bli klara med sina studier, och skulle ut på arbets­marknaden. Det vill säga samtidigt som pandemin bröt ut. I januari hade 23 procent av dem fått ett permanent uppehålls­tillstånd. I antal individer handlar det om närmare 1 808 människor. 

Räknas subventionerade jobb som ”jobb”?

Nej.

Får den sökande starta eget företag?

Ja, för den som kan försörja sig på ­före­taget och är väl bevandrad i företagsekonomi. Det krävs betydligt fler intyg, deklarationer och tillstånd.

Lärling, är det ett jobb?

Ja, men det bedöms på samma sätt. Lärlingsplatsen måste vara i två år, och du måste kunna försörja dig på samma sätt som i punkt två.