Under coronapandemin har Arbetsmiljöverket har gjort omkring 3 000 inspektioner på arbetsplatser där smittorisken bedömts som hög, bland annat inom restaurangbranschen.

Av 443 inspekterade restauranger fick 213, alltså nära hälften, krav på sig.

– Det vi såg var att man ofta utgick från kundens perspektiv och lite glömde bort att man som arbetsgivare även har ansvar för sina arbetstagare. Man var snabb med åtgärder som att glesa ut bord, men tänkte inte på personalen som plockade disk och torkade av borden, säger Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket, till Hotellrevyn.

Ökad kunskap om arbetsmiljö

Arbetsmiljöinspektionerna fokuserade på branscher där man har många kontakter med människor och där det är omöjligt att arbeta hemifrån.

Bland yrkena fanns fastighetsskötare, lärare och tandläkare.

– Arbetsgivare behöver se det här som en arbetsmiljöfråga och kunskapen har ökat när det gäller förebyggande, säger Malin Cato till Hotellrevyn.