På Kubal, Kubikenborg Aluminum AB, i Sundsvall arbetar cirka 450 personer. Bolaget ägs av ryska Rusal, världens näst största aluminiumproducent. Och Sveriges enda tillverkare av primäraluminium.

Redan för fyra år sedan hamnade bolaget i den geopolitiska smältdegeln. Då var det USA:s sanktioner mot sju ryska oligarker som hotade jobben. En av mångmiljadärerna, Oleg Deripaska, var då majoritetsägare. Han har sedan dess minskat sin andel i bolaget.

Nu är det Rysslands invasion mot Ukraina, och krigets konsekvenser som oroar.

Ryssar och ukrainare på Kubal

Utöver mänskligt lidande blir de ekonomiska sanktionerna från omvärlden mot Ryssland allt mer omfattande. Enligt Anders Igglund, Unions klubbordförande på Kubal, är stämningen just nu ”fundersam”.

– Någon har frågat om a-kassa och inkomstförsäkring. Vi har också medlemmar från både Ryssland och Ukraina här i Sundsvall. Men lokalt är det än så länge business as usual.

Sista leveransen kom aldrig

Bolaget har ännu inte påverkats av några sanktioner. Men av att det nu är krig på ukrainsk mark. En viktig komponent för att hålla produktionen i gång tillverkas i Ukraina.

– Inköp har tagit hem vad de kunde. Men den sista leveransen kom aldrig, säger Anders Igglund.

Hur känns det att vara ägd av ett ryskt bolag?
– Det är lite sådär, delvis samma tankar som man haft tidigare. Men lite flera funderingar nu. Men både vi och företagsledningen har vidtagit åtgärder sedan förra sanktionshotet.

”Begränsade effekter på ekonomin”

Under en presskonferens på måndagsmorgonen tog finansminister Mikael Damberg (S) upp de ekonomiska konsekvenserna för svensk del, mot bakgrund av Rysslands invasion.

– Vår bedömning är att effekterna på svensk ekonomi bör bli förhållandevis begränsade jämfört med andra länder. Men vilka konsekvenser dessa effekter får är för tidigt att säga, och beror helt på hur situationen utvecklas, säger finansminister Mikael Damberg.

Exporten till Ryssland står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen står för 1 procent.

Arbetet har sökt representanter för IF Metall, som är den stora fackklubben på Kubal. De har ännu inte svarat.

EU:s sanktioner mot Ryssland

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker
 • Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och finansiering av vissa statsägda företag
 • Förbud mot nya bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker
 • Förbud för värdepapperscentraler från att ha ryska kontoinnehavare
 • Förbud mot försäljning av obligationer denominerade i euro till ryska medborgare
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin
 • En skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från EU till Ryssland
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena
 • Förbud mot finansiering av Ryssland, ryska staten och den ryska centralbanken.
 • Förbud mot import från de två så kallade folkrepublikerna samt förbjud mot finansiering, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring relaterad till import av varor från de två regionerna.
 • Förbud mot att tillhandahålla finansiella tjänster till och finansiering av enheter i regionerna.
 • Förbud mot att exportera varor, teknologi eller tjänster inom områdena transport, telekommunikationer, energi och prospektering av olja, gas och mineraler till enheter i regionerna eller för användning i regionerna.
 • Förbud mot tjänster relaterade till turism i regionerna.

Källa: Regeringen