Skriv under ett sekretessavtal för att komma in på arbetsplatsen. 

Det var kravet som Microsoft ställde på de skyddsombud som ville delta i arbetsmiljöarbetet i och med bolagets etablering i Gästrikland. Skyddsombuden var anställda hos Securitas och ville se över arbetsmiljön för de väktare som skulle jobba på datacentret.

Men sekretesskravet fick skyddsombuden att avsäga sig sina uppdrag i protest, något Arbetet tidigare har rapporterat om. Securitas, däremot, tyckte att Microsofts krav var rimligt. 

– Med tanke på den dignitet som det är på informationen som lagras på datacentret har vi förståelse för att kunden vill ha en extra sekretessförbindelse, sade Magnus Dahlén, avdelningschef på Securitas, då till Arbetarbladet.

”Får inte med oss parterna”

Transport, å andra sidan, reagerade kraftigt på kravet. De menar att arbetsmiljölagen redan innehåller regler om tystnadsplikt. 

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport, har hållit i den centrala förhandlingen mellan Transport och Securitas. Frågan har gällt hindrande av skyddsombud. Men också att riskbedömning handlingsplaner gjorts utan att skyddsombudet kunnat medverka.

I början av mars ska parterna träffas ytterligare en gång. Martin Miljeteig är inte hoppfull. 

– Vi har lagt ner tid på att inte hamna i en konfliktsituation men det känns inte som att vi får med oss parterna. Jag trodde inte att Microsoft hyste sådant agg mot facket och mot skyddsombud, säger Martin Miljeteig. 

Inte nöjda med motförslag

Om förhandlingarna inte landar i en överenskommelse planerar Martin Miljeteig att kalla till fler centrala förhandlingar. Detta eftersom det funnits ytterligare tillfällen där skyddsombud inte kunnat medverka i arbetsmiljöarbetet på grund av kravet på sekretessavtal. 

Martin Miljeteig säger att de efter stora påtryckningar nyligen fick ett motförslag från Microsoft. Transport är inte nöjda. 

– Vi anser att förslaget strider mot svensk lagstiftning. Microsoft försöker skapa nya regler på arbetsmarknaden och framför allt för fackliga företrädare. De hänvisar till sina egna interna policys och regler, säger han. 

I nuläget är det det regionala skyddsombudet som vill komma in på arbetsplatsen, eftersom de lokala skyddsombuden lämnat sina uppdrag. 

En oro som skyddsombuden lyfte när konflikten blossade upp är att de kan ställas inför rätta i USA om de bryter mot sekretessavtalet. 

Microsoft: Fortsätter dialog

Andreas Wingren, kommunikationschef för Microsoft i Sverige, skriver i ett mejl till Arbetet att bolaget hoppas fortsätta dialogen med Transport för att hitta en bra lösning.

”I våra datacenter hanterar vi konfidentiell data för bland annat regeringar och myndigheter såväl som samhällskritiska verksamheter som sjukvård och bank, och det är ett standardförfarande för oss att våra anställda och leverantörer som arbetar med Microsoft följer våra säkerhetsföreskrifter för att våra datacenter alltid ska vara säkra. Regionala och centrala skyddsombud är välkomna att delta i våra skyddsronder, men precis som för alla andra behöver de följa de säkerhetsföreskrifter vi har på plats för att skydda våra datacenter och våra kunders data”, skriver han i mejlet.