”Jag har nu bestämt mig för att inte kandidera för en ny period som förbundsordförande.”

Så inledde Fastighets ordförande Magnus Pettersson ett mejl med rubriken ”Information till er alla” som skickades till förbundets ombudsmän under måndagskvällen, den 21 februari.

Förbundets kongress hålls i maj, och då kommer alltså Magnus Pettersson, som varit ordförande sedan 2014 att avgå.

– Det har inte varit något lätt beslut, men jag har känt att jag inte kommer att ha det fulla stöd vid kongressen som jag anser att en förbundsordförande måste ha, säger Magnus Pettersson till Arbetet.

Dålig stämning i mejl

De senaste dagarna har mejlen gått varm hos ombudsmännen på Fastighets. Bakom kulisserna har en ordförandestrid utspelat sig och stämningen har stundtals varit dålig i flera mejl, som Arbetet tagit del av.

Bakgrunden är att det förts fram motkandidater på flera av förbundets tunga poster. Både ordförandeskapet och vice ordförandeskapet. Ännu har valberedningen inte presenterat ett förslag. Men det har varit tydligt, också för nuvarande ledning, att de skulle bli utmanade.

– Det är inte det att jag är motståndare till motkandidater. Jag har inget agg eller något emot dem. Men själv känner jag att jag inte kommer ha ett fullt stöd, säger Magnus Pettersson.

Enligt honom väljer han att gå ut med sitt beslut redan nu, för att öppna för fler nomineringar till ledningen. Men han säger också att han inte har några synpunkter på vem som ska efterträda honom.

Personfrågor kan ha påverkat

Själv menar han att ordförandestriden inte har att göra med förbundets inriktning efter några år av dramatiska beslut kring bland annat las-överenskommelsen. En källa med insyn i förbundet bekräftar att striden snarare handlar om personfrågor än Fastighets hållning.

– Jag har haft fullt stöd för mina ställningstaganden i förbundsstyrelsen. Det är inte jag som individ som tyckt och tänkt. Förbundsstyrelsen har varit enig, säger Magnus Pettersson.

I ett epostmeddelande till förbundets ombudsmän som skickades under veckan har han uttryckt besvikelse över situationen och bland annat vänt sig mot en sluten Facebookgrupp där motkandidaterna ska ha planerats.

Pettersson: Inte nåtts av kritik

När Arbetet talar med honom menar han att han inte nåtts av eventuell kritik av sitt ordförandeskap.

– Det är klart att när ingen kommer till mig och säger att jag misskött mig, då börjar man ju fundera lite, säger han.

Magnus Pettersson skriver också i sitt mejl till ombudsmännen att han kommer att få en ersättning på 78 procent av lönen fram till han fyller 60 år, enligt ett särskilt avtal som förtroendevalda i förbundet har. I dag är han 56 år. Under den perioden står han till förbundets förfogande för uppdrag.

– Jag ville vara öppen och ärlig med att jag omfattas av den här försäkringen så det inte blir några spekulationer vad jag får och inte får. 

Vad säger du om någon skulle bli irriterad över den här försäkringen?
– Det finns en bakgrund till att många förbund har den här möjligheten. Det är inte bara jag som ordförande utan omfattar hela den förtroendevalda ledningen. I och med att vi är förtroendevalda och kan bli bortröstade finns den och den har funnits i olika varianter så länge jag kan minnas.

Mauritzon ställer upp som kandidat

Nomineringarna till ordförandeskapet är inte formellt presenterade än. Men en av de nominerade till posten, vilket framgår av mejlen som skickats till ombudsmännen i veckan, är Lennart Mauritzon. Han är ansvarig ombudsman i region Tvärs.

Han har varit ombudsman för förbundet i 20 år och var tidigare fastighetsskötare på det kommunala bostadsbolaget i Jönköping.

När Arbetet når honom bekräftar han att han ställer upp som ordförandekandidat på kongressen.

– Bakgrunden är enkel. Det är ett rätt stort antal förtroendevalda som representerar avdelningarna i landet som hört av sig och frågat om jag kan ställa upp och kandidera. Jag har fått frågan tidigare år och nu kände jag att ja, om det är så många, ska man förvalta det väl.

Vad vill du göra med Fastighets som eventuell ordförande?
– Det där är tusenkronorsfrågan. Först och främst vill jag lyssna av vad de förtroendevalda och övriga vill ska hända.

Ligger det någon kritik mot nuvarande ledning i det faktum att man för fram andra kandidater?
– Det får du fråga de förtroendevalda om. Jag är anställd i förbundet och därmed är inte jag en av de som kritiserar ledningen.

Magnus Pettersson

Yrke i botten: Fastighetsskötare och reparatör på HSB.
Facklig karriär: Började som sekreterare i fackklubben på HSB i Norrköping. Valdes in i förbundsstyrelsen 1995 och har suttit flera perioder. Anställdes som ombudsman 1997 och har jobbat i Gävle och Stockholm. Började på förbundskontoret 2003 och blev andre förbundsordförande efter fyllnadsval 2011. Förbundsordförande 2014.

Källa: Fastighetsfolket