”Jag ska säga upp mig från jobbet i morgon, kan du snälla skriva ut pappret för att skriva under. Jag tror inte att jag passar riktigt för det här jobbet.”

Sms:et från bilmekanikern till sin chef skickades sent på kvällen efter en riktigt dålig dag på jobbet. Först blev han utskälld av en kund på grund av att han av misstag skadat en bil, sedan av chefen själv.

När han vaknade nästa dag ångrade han sig rejält och förklarade för chefen att meddelandet varit förhastat. Han ville ha kvar sitt jobb. Men arbetsgivaren accepterade inte det och vägrade låta honom komma tillbaka till jobbet, inte ens under den uppsägningstid på en månad som fanns i kontraktet.

LO-TCO Rättsskydd driver fallet

Det kan ses som att mannen blev avskedad anser fackens juristbyrå LO-TCO rättsskydd, som driver mannens ärende eftersom han är medlem i IF Metall.

Arbetsgivaren stäms nu till Arbetsdomstolen med målet att ogiltigförklara avskedandet.

I stämningen begär han lön för den återstående tiden av den tidsbegränsade anställningen, samt ett skadestånd på 150 000 kronor.

Jurist: Sms ej uppsägning

Linn Munthe är jurist på LO-TCO rättsskydd och ansvarig för ärendet. Hon anser att sms:et, i första hand, inte alls ska ses som en uppsägning.

– Sedan blir det upp till tingsrätten att bedöma det. Om tingsrätten skulle komma fram till att han har sagt upp sig i sms:et – då menar vi att han i alla fall hade rätt att återta uppsägningen.

Även om sms:et skulle betraktas som en uppsägning finns det alltså hopp för bilmekanikern. Tidigare domar i Arbetsdomstolen visar tydligt att det i vissa fall är möjligt att ångra en uppsägning. Exempelvis om den har skett i affekt.

– Att det skett förhastat och i upprört tillstånd är exempel på sådana omständigheter som kan vägas in. Och även andra förhållanden kan ha betydelse. Det finns exempel där Arbetsdomstolen har bedömt att en person som ångrat sig en vecka efter uppsägningen haft rätt att återuppta den, säger Linn Munthe.