Sex timmars arbetsdag med samma lön är målet för Vänsterpartiet. Något man tidigare gått till val på och drivit i riksdagen. Inför valet i höst är frågan alltså uppe igen.

Den tekniska utvecklingen ger möjligheten att inleda en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för alla. Något som är viktigare än skattesänkningar för ett fåtal.

Det konstateras i den plattform inför höstens val som ska klubbas på partiets kongress som inleds i dag, fredag.

– Det är ingen naturlag att vi ska jobba åtta timmar om dagen. Livet är så mycket mer än arbete, skriver partistyrelsen i förslaget till valplattform.

Ökar jämställdheten

Partiet ser en arbetstidsförkortning som ett viktigt steg mot ökad jämställdhet eftersom det skulle göra det möjligt att fördela det obetalda hemarbetet mer jämlikt.

I en riksdagsmotion har partiet tidigare föreslagit att staten ska skjuta till pengar för att införa sex timmars arbetsdag i kommuner och regioner.

I ett första steg ska ett arbetsställe i varje kommun och region få kortare arbetstid med bibehållen lön.

En satsning, som enligt motionen, ska pågå i tre år för att sedan utvärderas.

Sex timmars arbetsdag

Målet är som sagt sex timmars arbetsdag för alla.

– Det skulle ge människor mer tid att vara med familj och vänner. Det skulle göra att man orkar mer och kan leva rikare liv med mer fritid. Med kortare arbetstid får vi ett mänskligare samhälle, skriver partiet angående motionen.

Samtliga partier utom Vänsterpartiet röstade mot förslaget.