Den utökade pensionsreform som de tre rödgröna partierna S, V och MP presenterades i dag innebär att drygt en miljon pensionärer får mer pengar i plånboken från augusti i år.

Det är utan tvekan en stor reform, där en halv miljon pensionärer får sin pension höjd med maxbeloppet 1000 kronor i månaden.

Maxbeloppet, skattefritt, får alla som har en pension på högst 11 846 kronor i månaden.

Utöver det får ytterligare drygt en halv miljon pensionärer höjd disponibel inkomst även om de inte får maxbeloppet. I snitt förstärks ekonomin med 700 kronor per månad.

Bostadstillägget kommer dessutom att bestå för dem som får det nya tillägget och alltså inte påverkas negativt.

Anständigheten kräver höjda pensioner

Det här är betydligt högre siffror än de som presenterades i november när Vänstern ställde höjd pension för de sämst ställda pensionärerna som villkor för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.

Och just den stora bredden i vilka som träffas av reformen bådar gott för framtiden.

Det är ju långt ifrån endast de allra fattigaste bland samhällets pensionärer som har det svårt, eller snarare: Det svenska pensionssystemet har krackelerat så till den milda grad att även människor som jobbat ett helt arbetsliv blir fattiga när de går i pension.

En majoritet av de kvinnliga kommunalarna har så låg allmän pension att de måste förlita sig på garantipension när de slutar jobba.

Bland de nordiska länderna har Sverige högst andel och flest personer med låg ekonomisk standard bland sina pensionärer.

Varannan kvinna har garantipension.

Och – vilket borgerliga debattörer lätt glömmer när de slentrianmässigt upprepar den falska bilden av att fattigpensionärer är de som varit för lata för att jobba – fakta är att i princip alla med garantipension har arbetat.

Anständigheten kräver därmed att pensionssystemet måste förbättras.

Rödgrön pensionsförbättring som visar vägen

Det Sverige avsätter till pensioner måste kunna leverera när folk inte kan jobba längre. Görs inte det måste systemet ändras.

Och det är där vi är nu.

Den reform som de tre rödgröna partierna presenterade i dag är ett överraskande stort kliv på vägen mot rimlig pension för alla.

Borgerliga riksdagspartier är dock emot den mer genomgripande förändring som också måste till för att restaurera pensionssystemet, det vill säga en höjning av pensionsavgiften som skulle kunna förverkliga de löften som gavs när pensionssystemet infördes för drygt tjugo år sedan.

Utfästelsen var magnifik. 72 – 73 procent av tidigare lön skulle man kunna räkna med enligt de planer som sedan aldrig förverkligades.

De tre rödgröna partiernas förslag i dag är inte en komplett förändring som skulle föra tillbaka löftet till vad det en gång var. Men det är ett bra kliv mot bättre pensioner.

Det är också symptomatiskt att inget borgerligt parti ställt sig bakom liknande initiativ som de rödgröna i dag presenterat. Att behålla orättvisan mellan hög- och låginkomsttagare och dessutom kraftigt öka denna orättvisa när befolkningen går i pension är uppenbart ett högre mål för borgerligheten år 2022.

Dagens förslag har ett svävande dis av forntida rättvisepatos över sig. Låt det bestå, och låt det inför valet omsättas i en kamp för vettiga pensioner för alla.