Lastbilssläpets ramp vägde uppemot 350 kilo. Mannen fick den över sig när han skulle lasta av en grävmaskin vid en avfallsanläggning utanför Uppsala i februari förra året. Han omkom. 

Den 22 mars avled en annan man när stora glaspartier skulle lastas av i Lysekil.

I april skrev Arbetet om att sådana här olyckor upprepar sig och att Arbetsmiljöverket kraftsamlar runt vad som behöver göras för att det inte ska ske igen.

Under resterande delen av 2021 omkom sedan ytterligare tre personer vid lossning av last. Fem av 44 dödsfall i jobbet skedde alltså vid sådant arbete förra året.

Två brottsutredningar pågår

Den senaste olyckan inträffade den fjärde november i Stockholm. 

– Han kommer dit och ska leverera ett föremål. Han lastar av det och i samband med att återställa lastbilen efter avlastningen omkommer han, säger åklagaren Gunnar Jonasson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Han är fåordig om händelsen då förundersökning om eventuellt arbetsmiljöbrott pågår. Även om olyckan utanför Uppsala pågår ännu utredning.

”Ansvar puttas över på chaufförer”

Arbetsmiljöverkets satsning mot lossningsolyckor sker i en särskild arbetsgrupp inom arbetet med en nollvision mot dödsolyckor. Där finns företrädare för facket och branschen med.

Gustav Sand Kanstrup, projektledare för Arbetsmiljöverkets arbete med nollvisionen, säger att det på flera håll pågår arbeten med instruktioner för hur man säkrar och lossar last på rätt sätt.

– Och det har startat projekt om lossningsolyckor som finansieras av byggbranschen.  De ska ta fram tekniska lösningar på hur man kan förhindra olyckorna och få säkrare arbetssätt.

Han menar att ett problem vid arbete med lossning, alltså att lasta av gods från lastbilar, ofta är att man är på en arbetsplats man inte råder över.

– Det är ofta chauffören som kommer med godset som är den som omkommer. Det är mycket ansvar som puttas över på lastbilschaufförerna, att riskbedöma på platser de inte råder över.

Fyra döda i truckolyckor

Även olyckor med mobila maskiner av olika slag är återkommande. 

Minst fyra personer omkom förra året i olyckor med truckar.

I två av de fallen pågår ännu förundersökningar om arbetsmiljöbrott. Det gäller en olycka på ett sågverk i Alvesta kommun och en på ett lager i Landskrona. Vid båda händelserna klämdes personerna.

I juni omkom en kvinna som körde truck på ett lager i Borås. I det fallet har åklagaren Roger Olsson lagt ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott, då man inte har funnit några brister som förklarar händelsen.

– Det var ingen som såg vad som hände, men enligt vad vi kommit fram till backade personen in i en pallställning och det blev så illa att personen avled av det.

Ensamarbete i fler fall

Just att man jobbat ensam upprepar sig. Mannen som omkom när han lastat av sin lastbil i Stockholm i november var ensam vid olyckstillfället.

– Vi vet inte hur han fick den över sig. Ingen såg när det hände, sa avfallsanläggningens vd till Upsala Nya Tidning efter olyckan där en chaufför fick lastbilsrampen över sig utanför Uppsala i februari. 

Även en chaufför som avled när hans bil välte när han lossade grus i Eksjö i november arbetade ensam.

Åklagaren Roger Olsson säger att det ofta blir svårt att utreda ansvarsfrågan i dödsolyckor när ingen sett vad som skett.

Riskbdedömningar saknas

Också andra mobila maskiner än truckar förekommer i förra årets dödsolyckor. Exempelvis omkom en kvinna efter att ha blivit påkörd av en hjullastare och en man efter att ha körts på av en lastmaskin.

Gustav Sand Kanstrup på Arbetsmiljöverket konstaterar att truckolyckorna har många likheter med olyckor med exempelvis hjullastare eller dumpers.

– Vi ser ofta liknande brister i de händelserna, säger han.

Det kan handla till exempel om att man inte har gjort en riskbedömning för det arbete som ska göras eller att de rutiner som tagits fram inte har följts.