Den förolyckade mannen hade kommit till Sverige varje säsong i tio år för att arbeta på gården.

Olyckan inträffade i slutet av sommaren 2020 när mannen arbetade med en ensilagepackare.

Enligt bruksanvisningen får man inte vara på ensilagepackaren om inte krafttillförseln är frånkopplad. Men arbetsgivaren hade byggt om maskinen på ett sådant sätt att ett arbetsmoment behövde utföras utan att krafttillförseln kopplades ifrån.

Felaktig riskbedömning

Enligt åklagaren hade arbetsgivaren inte undersökt och riskbedömt arbetet så som han var skyldig att göra. Han hade inte heller givit den anställde tillräckliga instruktioner.

Brottet begicks av oaktsamhet, och arbetsgivaren har erkänt det som hänt. Åklagaren har nu beslutat om ett så kallat strafföreläggande, med innebörden att arbetsgivaren döms till villkorlig dom och 60 dagsböter på 150 kronor styck, totalt 9 000 kronor.

Ett strafföreläggande betyder att åklagaren – i stället för att väcka åtal – bestämmer en påföljd. Den som misstänks för brottet kan välja att godkänna föreläggandet, eller låta en domstol pröva händelsen.

I det aktuella fallet har den misstänkte ännu inte svarat på strafföreläggandet.