Senast kända exempel från någon som larmat från arbetsplatsen är den grävande journalisten Frida Sundkvist som var anställd på Expressen. 

Till Dagens ETC sa hon att hon blivit avskedad efter att ha pratat anonymt i medier om missförhållanden på hennes arbetsplats. 

Sverige har sedan några år en lag för visselblåsare. Den ska ge skydd åt en anställd som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats. Den är särskilt viktig för den som jobbar i privata företag, där anställda inte har samma meddelarskydd som offentliganställda.

Men den gamla lagen levde inte upp till EU:s regelverk, så nu försvinner den och ersätts av en skarpare och mer omfattande lagstiftning. Den träder i kraft i dag den 17 december.

Nu räcker ”missförhållande”

I den gamla lagen skulle det som hänt handla om ett allvarligt missförhållande. Med det menades att händelsen hade fängelse på straffskalan. 

I den nya räcker det med missförhållande. Det som hänt ska ha ett allmänintresse. Flera än du själv behöver få den här informationen. Att du själv ofta hamnar i luven med chefen räcker antagligen inte för att slå larm till exempel. Sådant som nämns kvala in här är bland annat folkhälsa, offentliga upphandlingar, och miljöskydd.

Den som larmar ska omfattas av sekretess.

Flera omfattas av nya lagen

En annan stor förändring i den nya lagen är att den inte enbart omfattar anställda eller inhyrda. Utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och aktieägare som är verksamma i ett bolag.

Enligt den nya lagen ska verksamheter med fler än 50 anställda inrätta särskilda kanaler som den som vill larma ska använda. De kanalerna ska hanteras av personer som har särskild kompetens och larmen ska utreds säkert och inom vissa tidsramar.

Lagen gäller både offentligt och privatanställda. Är du privat anställd kan du larma internt, eller externt till olika myndigheter som ska upprätta visselblåsarfunktioner.

Det handlar om ett 30-tal myndigheter, bland andra Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket och Transportstyrelsen. Om det inte finns en myndighet inom området är det till Arbetsmiljöverket man ska vända sig. De ska senast i sommar ha information tydligt på sin hemsida om hur man ska gå till väga.

Är du offentligt anställd, eller jobbar i en privat välfärdsverksamhet som finansieras med skattemedel, har du rätt att vara anonym och direkt vända dig till medier. Ingen får då eftersöka vem det är som larmat. Men det är en annan lagstiftning som finns i våra grundlagar.