I söndags kväll ägnade många av oss hela två timmar åt en debatt i Agenda, om gängvåldet. Den brännande frågan som högern gång på gång presenterar sin universallösning på: Att förortsgäng ska krossas och att straffen måste bli väldigt långa. 

Och här har Moderaterna med sin rättspolitiska talesperson Johan Forssell tagit upp tävlingen mot Jimmie Åkesson i att vara den som har de allra hårdaste nyporna i utspel efter utspel.

Men det hela är mest bara populistiskt. Och sorgligt.

För i allt tuppande herrarna emellan missar de att ta reda på vad som faktiskt fungerar.

Forssell skulle ju kunna lyssna på experterna. Spetsa öronen när forskare berättar om sambanden mellan segregation, ekonomisk utsatthet och kriminalitet, som då i söndags i SVT-studion.

Eller helt enkelt börja ta in vad Polisen säger i frågan.  

Socialtjänsten är prio ett

Som det rikspolischef Anders Thornberg skrev i lördagens DN Debatt där ”stärkt socialtjänst” fanns högst upp på listan i åtgärder för att bryta utvecklingen av den grova gängkriminaliteten. 

Och kanske kunde Moderaterna vara ödmjuka inför vad våra poliser ser runtom i landet: Att barnen som växer upp i otrygghet, trångboddhet och med sämre skola löper större risk att hamna snett. Att det är där roten till problemet finns. Men också nyckeln till lösningen.

Problemet är egentligen inte kunskap. Det är att pengarna saknas, detta är uppenbart. 

De här sambanden beskriver Lars Eckerdal, chef för polisenheten i Fyrbodal i ett samtal med Arbetets ledarsida. Under sina år på myndigheten har han sett de täta kopplingarna mellan en utbredd hopplöshet och ökad kriminalitet  i utsatta områden, liksom hur det smittar av sig på barnen. 

– Ungdomar har i alla tider prövat vuxenvärlden genom att vara stökiga och pröva gränser. Men bland de som har en tro på framtiden blir detta ofta en fas i livet. Saknar de däremot hopp kan kriminalitet och snabba cash bli den väg de väljer. 

Sluta vara så svepande, politiker

Lars Eckerdal ger rikspolischefen rätt i vad som måste göras, att betydligt mer måste satsas på socialtjänsten. Rent konkret behövs en stärkt socialjour som snabbt kan rycka in och hjälpa barn som exempelvis upplever våld i hemmet. 

Även fler fältassistenter behöver enligt Lars Eckerdal finnas på gator och torg. Här finns både chansen att visa barnen på andra vägar i livet, men också en möjlighet till bättre samarbete med Polisen om vilka barn som är i farozonen. 

– Många kommuner erbjuder fältassistenter även om de ofta är för få. Men det ser olika ut i landet. Mer riktade statliga medel skulle behövas så att det inte blir en fråga om kommunernas ekonomiska möjligheter och prioriteringar. 

I dag går socialtjänsten på knäna i många av landets kommuner. Personalomsättningen är skyhög och många i yrket mår dåligt, vilket resulterar i höga antal sjukskrivningar. Att behoven är stora i den här eftersatta sektorn är inte svårt att se, men enligt Lars Eckerdal behöver politikerna bli mer precisa. Inte svepande säga att ”det ska satsas på socialtjänsten också.” 

Och här finns en viktig uppmaning som inte minst Moderaterna borde ta till sig. För det finns kunskap att dra på, enligt Lars Eckerdal, hämtat från hur Polisen jobbar.

– Socialtjänsten skulle behöva finnas närvarande i större utsträckning än i dag och ha en dialog med ungdomar, enligt liknande metoder som landets poliser gör. På så sätt kan de barn och unga som är i riskzonen upptäckas och få hjälp i tid. 

Varför vill inte Moderaterna satsa på det som funkar?

Problemet är egentligen inte kunskap. Det är att pengarna saknas, detta är uppenbart. 

Och visst kostar en fungerande socialtjänst. Men är man, som M, beredda att göra allt för att knäcka gängen borde en sådan investering vara klart värd att överväga. Utreda behoven och investera.

Moderaterna kan inte fortsätta låta bli att lyssna när Polisen talar. För det är inte hårda tag och långa straff som förhindrar barn från att hamna snett.