I somras upptäckte mannen att han stängts av från Foodoras app, där han fått sina jobbuppdrag sedan han började köra ut mat i februari 2019. Transport menar att han därmed blev avskedad.

Facket har nu gått till Arbetsdomstolen med krav på att avskedet ogiltigförklaras samt att mannen får 200 000 kronor i skadestånd.

Det blir upp till domstolen att avgöra om det fanns någon anställning att avskeda honom från på Foodora, eller om han anlitades för enskilda uppdrag utan anställningstrygghet på bolaget.

Det är en fråga i tiden då gigekonomin innebär att allt fler gör jobb i en gråzon mellan anställning och egenföretagande. I stämningsansökan skriver Transports företrädare att det är av stort principiellt intresse att pröva frågan.

Allmän visstidsanställning

När mannen började jobba för Foodora i februari 2019 hade han en allmän visstidsanställning. När han ett knappt halvår senare skulle börja leverera mat med moped i stället för cykel hänvisade Foodora, enligt stämningsansökan, honom till företaget Pay Salary för nytt avtal.

I stämningsansökan beskrivs Pay Salary som ett egenanställningsföretag. Mannen fick ett avtal via mejl och började sedan få lönen därifrån. 

Transport sammanfattar det som att Foodora fortsatte leda och fördela arbetet, men sköt in Pay Salary som avtalspart och administratör mellan sig och budet.

Frågan är om anställningsförhållandet med Foodora därmed upphörde. 

Helhetsbedömning

Vem som juridiskt ska betraktas som anställd avgörs av en helhetsbedömning, det är inte bara upp till företaget och den som anlitas att själva bestämma. I bedömningen vägs in bland annat hur beroende av uppdragsgivaren den som gjort jobbet varit.

I stämningsansökan sägs att mannens kontakt med Pay Salary var begränsad till att han fick betalt den vägen.

Han fortsatte jobba som vanligt i relation till Foodora. Han fick uppdrag via deras app med samma användaruppgifter som förut. Han fick säkerhetsutrustning och arbetskläder av Foodora och kunde hämta upp detta i företagets lokal. Han var skyldig att själv utföra sina uppdrag som matbud.

Första gången begreppet testas

Facket menar därmed att helhetsbedömningen leder till slutsatsen att han fortsatte vara anställd av Foodora och att visstidsanställningen övergick i en tillsvidareanställning, som inte plötsligt bara kan avbrytas så som skedde i somras. Men nu inväntas domstolens bedömning av samma fråga.

Enligt Annett Olofsson, jurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd som företräder Transport, är det första gången arbetstagarbegreppet testas på det här sättet i Arbetsdomstolen.

Tidigare i år har Arbetsmiljöverket däremot förlorat i förvaltningsrätten i två mål där de försökt utkräva arbetsmiljöansvar av appföretagen Taskrunner och TipTapp.

Domstolen kom i båda fallen fram till att de som tar sig an uppdrag via företagens appar inte är anställda.

Arbetet har sökt Foodora, som inte vill kommentera i nuläget.