Anställda som stannade kvar på jobbet fast de var sjuka, för att slippa få löneavdrag. Det blev för dyrt, helt enkelt.

Vittnesmålet kommer från Martin Berglund, kongressombud från Västerbotten och ombudsman för fackförbundet IF Metall. Under Socialdemokraternas partikongress i Göteborg argumenterade han för att slopa karensavdraget. 

– Karensen ökar ojämlikheten på arbetsplatsen och är en förlegad rest från en borgerlig syn på människan, sade Martin Berglund och lyfte skillnaden som finns mellan de som kan jobba hemma och de som måste vara på jobbet. 

”Mer offensiva skrivningar”

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson hade som mål att få partiet att driva på för att avskaffa karensavdraget

Så blev det inte. Men partistyrelsens ursprungliga hållning skärptes något. Nu klubbades en ny formulering i partiets politiska riktlinjer.

Den lyder: ”Den ekonomiska förlust som i dag uppstår för yrkesgrupper som saknar möjlighet att arbeta hemifrån och är särskilt utsatta är orättvis. Vi vill därför skyndsamt utreda hur regelverket ska förändras i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom ska bäras på ett mer solidariskt sätt.”

– Vi kunde i nära dialog med LO och de fackliga organisationerna ta fram mer offensiva skrivningar om karensavdraget, sade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) som var partistyrelsens representant i frågan. 

Kan förhandlas bort

Inför kongressen svarade partistyrelsen på motionerna som ville avskaffa karensavdraget. Den hänvisade till en utredning som är på gång. Utredningen ska se över om karensavdraget tas bort i ”kontaktnära yrken”.

I svaret nämns också att arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, kan förhandla bort avdraget i kollektivavtal. 

Det senare har dock fått kritik från fackligt håll. De menar att det skulle innebära ett minskat löneutrymme för att få till stånd ett slopat karensavdrag. Alltså att de som omfattas av ett sådant kollektivavtal får betala en sådan ändring med lägre löneökningar. 

LO: ”Bra beslut”

Bland annat har kritiken kommit från LO:s ordförande Susanna Gideonsson. Hon har även ställts sig frågande till vad ”kontaktnära yrken” är.

Omfattas alla yrken som måste jobba på jobbet? Men efter beslutet skrev hon ändå på Twitter: ”Bra beslut på S-kongressen om karensen”. 

Från fackförbundet Handels var tonen en lite annan. ”Helt klart ett steg i rätt riktning! Men Handels önskar att den utredningen var klar igår och låg för beslut i dag. Ännu bättre om det skulle avskaffas helt”, skriver LO-förbundet på Twitter.