Allt ser bra ut på pappret när arbetskraftsinvandraren får sitt arbetstillstånd.

– Men det som sedan händer är att arbetstagaren får betala tillbaka en stor del av lönen till arbetsgivaren, säger regeringens utredare Anita Linder.

Hon överlämnade på tisdagseftermiddagen sin utredning om arbetskraftsinvandring till justitieminister Morgan Johansson (S). Den bild hon fått efter möten med bland andra myndigheter och arbetsmarknadens parter är alltså att det sker ett utnyttjande där arbetskraftsinvandrare får betala tillbaka lön kontant. 

När det upptäcks kan förklaringarna som ges handla om att det finns en skuld för att arbetsgivaren ordnat arbetstillståndet eller ett, ofta bristfälligt, boende.

– Det här är förfaranden som är straffbelagda redan i dag, till exempel genom brotten människoexploatering, bedrägeri och ocker, säger Anita Linder.

Men hon menar att de brotten är svåra att bevisa. Bland annat krävs att arbetstagaren ställer upp och berättar om sin situation, vilket få vill.

Hon föreslår därför att det ska införas två nya brott. Det ena ska vara ett förbud mot exploatering av utländsk arbetskraft.

– Det innebär att det blir förbjudet att exploatera en utlänning i arbete under uppenbart orimliga villkor.

I utredningen föreslås också förbud mot att ta betalt för att erbjuda en utlänning arbete.

Båda brotten ska kunna leda till fängelse i två, eller i grova fall fyra, år.

Utredaren vill också införa särskilda krav på bostäder som arbetsgivaren tillhandahåller.

Arbetsgivare som bryter mot dessa eller vissa andra regler ska inte kunna få anställa via arbetstillstånd.

– Med de här förslagen menar vi att möjligheterna att upptäcka och lagföra utnyttjande av utländsk arbetskraft kommer öka, säger Anita Linder.

Vid sidan om detta finns också bland annat förslag om bättre information till arbetskraftsinvandrare, samt att det ska krävas villkor som gör det möjligt att ”uppnå goda levnadsvillkor”. Utredaren uppger dock ingen inkomstnivå som detta skulle motsvaras av.