Vad vill Moderaterna nu?

Redan i februari svängde partiet i frågan om arbetskraftsinvandring. Då var förslaget att neka arbetskraftsinvandrare arbetstillstånd vid låga löner. Under sin senaste arbetsstämma klubbade partiet ett lönekrav på 27 540 kronor i månaden för personer som vill arbetskraftsinvandra från länder utanför EU. Säsongsanställningar, som bärplockare, ska undantas. Dagens inkomstkrav är på 13 000 kronor, vilket i praktiken innebär deltidsjobb, eftersom lönen också ska följa kollektivavtal eller det som är ”brukligt” i branschen. 

Varför just 27 540 kronor?

Partistyrelsen ville sätta gränsen vid medianlönen i Sverige, alltså 32 400 kronor, ett förslag partiet hade redan i februari i år. Detta för att stoppa dem som kommer hit för lågkvalificerade jobb. Moderata ungdomsförbundet försökte få ner lönegränsen. Det landade i en kompromiss på 85 procent av medianlönen, alltså 27 540 kronor. 

Varför har partiet svängt?

Partiet anser att ett högre lönekrav skulle göra att fler jobb går till arbetslösa i Sverige. Det skulle också minska risken för att reglerna missbrukas om endast högkvalificerad arbetskraft kommer hit, vilket kan bli resultatet av ett lönekrav. Att dagens regler kan leda till fuskande arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare till låglönejobb, har debatterats flitigt det senaste året. Näringslivet har velat ha kvar reglerna och pekat på nyttan för ekonomin. 

Hur kom dagens regler till?

År 2008 beslutade alliansregeringen (M, L, C och KD) med stöd av Miljöpartiet om nya regler. Tidigare krävdes arbetsmarknadsprövning inför att arbetstillstånd beviljades. Arbetsförmedlingen tittade då på om jobbet fanns inom ett bristyrke och om kompetensen var svår att hitta i Sverige. Forskaren Henrik Emilsson har tidigare sagt till Arbetet att Sverige brukar få ett eget kapitel i böcker om arbetskraftsinvandring för att vi nu har så liberala regler.

Har fler än Moderaterna ändrat sig?

Ja, även Kristdemokraterna. Förra året föreslog partiet en liknande lönegräns, men på 35 000 kronor. Det motsvarade medellönen i Sverige. Under den gränsen ville partiet ha en bristyrkesprövning. De som velat behålla dagens regler, som Liberalerna och Centerpartiet, har i stället pekat på behovet av bättre kontroll för att stävja fusk och utnyttjande. Moderaterna har tidigare föreslagit andra justeringar, som att förbjuda arbetskraftsinvandring för personliga assistenter. Även Sverigedemokraterna vill begränsa arbetskraftsinvandringen till högkvalificerade jobb.

Vad vill regeringen?

Om några dagar, senast 1 november, ska en statlig utredare presentera sin slutrapport om arbetskraftsinvandring. I januari nästa år ska regeringen komma med ett skarpt förslag om att förändra systemet. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) svarar via sin presstjänst att han välkomnar att fler partier ser att systemet måste justeras. Och att regeringen har planer på att ändra reglerna. ”Det finns i dag för stort utrymme för att människor utnyttjas.” Nu är också januariavtalet slopat, där det stod att dagens regler skulle värnas. 

Men Miljöpartiet sitter ju också i regeringen?

Miljöpartiet, som var med och införde dagens regler, svarar att de inte vill ”försvåra för människor att komma till Sverige och arbeta, men det finns mycket att göra för att förbättra kontrollerna så att människor inte utnyttjas, och de företag som bryter mot lagen ska straffas”. Partiets presstjänst skriver att det inte är kvoter eller staten som bäst avgör arbetsgivarnas behov av arbetskraft, men man öppnar ändå för att höja lönekravet: ”Vi är inte främmande för att höja lönegränsen på 13 000 något, men det är viktigt att det exempelvis fortfarande är möjligt att arbeta deltid och studera samtidigt.” 

Hur skiljer sig Moderaterna och Socialdemokraterna här?

En skillnad är att Moderaterna inte vill återinföra arbetsmarknadsprövningen som kontrollerar om jobben som människor arbetskraftsinvandrar för är bristyrken. Den vill Socialdemokraterna men även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ha tillbaka. Så även LO.

Frågan finns även med inför S-kongressen. I sitt förslag till politiska riktlinjer skriver partistyrelsen att dagens arbetskraftsinvandring har lett till ”omfattande fusk och exploatering” och att den ”minskar möjligheterna för arbetslösa i Sverige att komma in på arbetsmarknaden”. Förutom att återinföra arbetsmarknadsprövningen för att avgränsa invandringen till bristyrken vill man att heltidsjobb ska vara normen. Därtill bifaller partistyrelsen en motion som nämner att arbetskraftsinvandringen kan begränsas genom ”höga lönekrav”, vilket påminner om Moderaternas förslag. 

Vilka yrken skulle inte få arbetstillstånd med Moderaternas lönegräns på 27 540 kronor?

Sök i Arbetets lista över medianlöner för olika yrken här. 

Medianlönen är den mittersta lönen när lönerna i en grupp sorteras från den lägsta till den högsta.