SLUTREPLIK. Gunnar Hökmark visar med sin replik att han antingen inte läst den artikel han replikerar på, eller så har han läst men inte förstått vad som står i den. 

Jag har varken skrivit att friskolor ska förbjudas, att elever som går i friskolor ska straffas eller att föräldrar inte ska kunna önska skolplacering åt sina barn.

Jag har inte attackerat friskolor eller skuldbelagt dem för problemen med skolans styrning.

Kommunernas ekonomi dräneras

Om Gunnar Hökmark hade läst min ursprungliga artikel hade han förstått att jag värnar mångfald av skolor och att föräldrar ska ha möjlighet att önska skolplacering åt sina barn.

En mer likvärdig skola är den främsta garanten för mångfald av skolor och en skola där föräldrarnas utbildningsnivå inte avgör elevernas skolresultat.

Jag håller givetvis med Gunnar Hökmark om att det finns problem i skolan, oavsett om det är kommunal eller enskild huvudman. Det var därför jag skrev att skoldebatten även måste handla om skollagstiftningen och hur vi styr skolan. Det är inte antingen eller, vi måste prata om både och. 

Det är inte jag som hittat på att kommunernas ekonomi dräneras när skolkoncerner etablerar sig eller expanderar.

Det är intressant att de enda som pratar om att förbjuda det fria skolvalet är företrädare för friskolelobbyn där Gunnar Hökmark är en tongivande profil

Linnea Lindquist

Skolsegregationen ökar

Det står beskrivet i budgethandlingar av bland annat Gunnar Hökmarks före detta partikollegor runt om i landet. Det står i varje budgetuppföljning i de kommuner som har skolkoncerner att underskottet beror helt eller delvis på etablering eller expansion av friskolor.

Kommuner som styrs av Gunnar Hökmarks före detta partikollegor skriver i budgetdokument att skolsegregationen ökar i takt med att fler elever börjar i friskolor. Tror du att dina före detta partikollegor ljuger, Gunnar Hökmark? 

Det stora problemet är lagstiftningen som tillåter skolkoncernernas rovdrift på eleverna i den kommunala skolan. Problemet är lagstiftningen som tillåter ett orättvist skolval och skolpeng som skapar en överkompenserad friskolesektor samtidigt som den kommunala skolsektorn är underfinansierad.

Gunnar Hökmark försöker blanda bort korten för att inte behöva ta den, för honom jobbiga debatten, om hur vi styr skolan.

Missförstådd rapport

Den rapport från Skolinspektionen som Gunnar Hökmark hänvisar till granskar inte hur de 28 skolorna arbetar, den granskar vilka elever som går i skolorna och därför säger inte rapporten något om de 28 “sämsta” skolorna. Det har bland annat professor Jonas Vlachos förklarat i ett blogginlägg på sajten Ekonomistas. 

Det är intressant att de enda som pratar om att förbjuda det fria skolvalet och lägga ner friskolor är företrädare för friskolelobbyn där Gunnar Hökmark är en tongivande profil. 

Till skillnad från Gunnar Hökmark belägger jag påståenden med siffror från officiella statistikdatabaser, offentliga handlingar från kommuner och slutsatser från statliga utredningar. 

Det borde Gunnar Hökmark också göra i framtida debatter.