Den moderate tidigare riksdagsledamoten Gunnar Hökmark har vid ett flertal tillfällen uttryckt att det fria skolvalet ifrågasätts, nu senast i Expressen.

Jag undrar vad du menar, Gunnar Hökmark. Föräldrar önskar skolplacering för sina barn och enskilda huvudmän placerar utifrån kötid och kapacitet och kommunala huvudmän utifrån bland annat kapacitet.

Det finns ingen som ifrågasätter att föräldrar önskar skolplacering åt sina barn och det finns inte några politiska förslag som innebär att den möjligheten försvinner. Du skrev i samma text i Expressen att 400 000 elever går i friskolor och att dessa skolor har bra resultat.

Vilka skolor menar du?

Jag undrar vilka skolor du menar. Är det Pops Academy på Östermalm som senast vi hade nationella prov gav 96,2 procent av sina elever högre betyg i matematik än vad resultatet på nationella provet visade? Är det Kunskapsskolan i Uppsala eller kanske Jensen i Malmö du menar, skolor som ger i princip alla flickor betyg A i bild?

Om det inte är någon av dessa skolor du syftar på kanske det är Internationella Engelska Skolan i Järfälla eller Jensen i Göteborg som vänt skolornas resultat genom att byta ut elevunderlaget från att ha hög andel elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning till hög andel föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Den faktor som främst påverkar skolresultaten.

Eller menar du Internationella Engelska Skolan i Täby där majoriteten av flickorna fick A i musik, en bedrift som inte ens eleverna på Adolf Fredriks musikklasser klarade av?

De kommunala skolornas ansvar

Låt oss fokusera på skollagstiftningen som är skolans största problem. Du skriver att skolpeng per elev är en viktig frihetsreform. Du skriver det trots att du är väl medveten om att lagstiftningens likabehandlingsprincip skapar en överfinansierad friskolesektor och en underfinansierad kommunal sektor.

Du vet mycket väl att kommunerna har utbudsansvar, och det visste dina partikollegor Carl Bildt och Beatrice Ask när de genomförde friskolereformen 1992.

Du har sagt flera gånger att svensk skoldebatt borde handla om att alla elever inte lär sig det de ska i skolan. Jag håller delvis med dig om det, men debatten måste även handla om systemfelen

Linnea Lindquist

Det var därför Beatrice Ask ansåg att friskolorna skulle få 85 procent av kommunens genomsnittliga kostnad per elev. Det är utbudsansvaret, alltså ansvar att erbjuda skolplacering åt alla elever, i alla geografiska delar av kommunen som är kostnadsdrivande för kommunerna.

Det var kostnadsdrivande 1992 när friskolereformen infördes och det är ännu mer kostnadsdrivande idag, nästan 30 år senare.

Kostnaderna ökar

Jag ägnar min fritid åt att läsa kommunala budgetar där det står beskrivet hur lagstiftningen påverkar kommunernas ekonomi.

I budgetarna står det att Solna har fått ökade kostnader med 2,6 miljoner när fler elever än beräknat börjat i friskolor. I Höör begränsas möjligheten att önska skola eftersom klassernas delningstal är kostnadsdrivande.

I Upplands Väsby fick Väsbyskolan 5,8 miljoner i underskott när Internationella Engelska Skolan öppnade. I Salem har man genomfört en stor nedskärning i den centrala elevhälsan när Campus Jensen öppnade i Botkyrka. Huddinge ska skära ner över 100 miljoner i grundskolan de kommande åren som bland annat en följd av ökade kostnader när elever börjar i friskolor.

Du har sagt flera gånger att svensk skoldebatt borde handla om att alla elever inte lär sig det de ska i skolan. Jag håller delvis med dig om det, men debatten måste även handla om systemfelen.

Sveriges unika experiment

Vi verkar vara oense om orsaken till de fallande skolresultaten du och jag.

Sverige har prövat marknadsexperimentet i snart 30 år och det har inte gjort skolan bättre vilket OECD har varnat oss för flera gånger, offentlig statistik visar det och ett antal statliga utredningar kommer till den slutsatsen. Det finns inga belägg för att vår världsunika marknadsskola är bra.

Som lärare och skolledare har jag lärt mig att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det gäller givetvis även skolans styrning och det gäller oss som debatterar skolfrågor, således även dig, Gunnar Hökmark.