”Det är viktigt att vänstersympatisörer inte låter menings­skiljaktigheter i andra frågor skrämma bort medborgare som i övrigt har sina sympatier i mitten, eller till höger, från att känna tillhörighet med kampen mot marknadsstyrningen av skolan”. 

Så skrev skoldebattörerna Åsa Plesner och Marcus Larsson nyligen i en läsvärd debattext i ETC.

De har ju rätt. Det är ingen ytterkantsposition att vara emot marknadsskolan. En majoritet av alla partiers väljare är redan emot en ordning där skolor drivs med vinstmotiv. Allt fler borgerliga debattörer vänder sig bort från linjen där utbildning handlas på börsen. 

Att erbjuda alla barn en bra och likvärdig skolgång är ett mål för alla oavsett politisk färg. Och allt fler inser att det inte är möjligt om vi samtidigt har skolor som inte drivs med målet att eleverna ska få så bra undervisning som möjligt. 

Färre utbildade lärare

Marknadsskolornas mål är största möjliga avkastning på insatt kapital och det betyder lägre lärartäthet, färre utbildade lärare och en önskan om att locka till sig elever som inte kräver lika stora insatser.

Det är det som – ihop med fritt skolval och skolpeng – eldar på betygsinflation och skolsegregation. Det är det som gör skolorna till rena guldgruvorna. 

Det är klart att det inte kan fortsätta så här, och skolprofitörerna vet om det. De ser också hur opinionen ser ut. De vet hur misslyckade deras pr-kampanjer under mer än ett decennium varit. De märkte hur börsen reagerade på det socialdemokratiska förslaget att förbjuda vinstuttag i skolan.

Academedia rekryterar

I det läget har Academedia, Nordens största utbildningsföretag, gjort en intressant rekrytering. Från Moderaterna – via tokhögersajten Bulletin – har man hämtat opinionsbildaren Alice Teodorescu Måwe som blir ny chef för samhällskontakter. Teodorescu Måwe är en konservativ fixstjärna och har i ett årtionde erbjudit ett mörkblått perspektiv på varenda samhällsfråga.

Helst har hon skrivit om vilka svårigheter migration för med sig och att SD borde inordnas i ett moderat regeringsunderlag. 

En udda rekrytering om man som friskolejätte vill avdramatisera sin existens i det svenska utbildningssystemet, kan man tycka.

Kanske är det inte syftet.

Nu ska hennes lobbying mot en jämlik skola betalas med skattepengar

– Vi som värnar det fria skolvalet behöver stå upp för frihetliga principer – att kunna välja och välja bort, säger Teodorescu Måwe i ett pressmeddelande. 

Valfrihet för vissa

Välja bort? Man kan misstänka att det bara är valfrihet för vissa elever och deras föräldrar som ska värnas. Vissa barn ska ”slippa” att gå i skolan med andra barn. Vi ser redan hur borgerliga debattörer anlagt nya argument för att värna marknadsskolornas fortsatta överlevnad: att friskolorna segregerar barn klassmässigt är jättebra.

Kulturkriget flyttar så att säga rakt in i den svenska skoldebatten. Det säger något om var skolgiganterna befinner sig. 

När man förlorar alla andra strider så kan man aptera debattatombomben om kultur, identitet och tillhörighet.