Det här är en förkortad och omarbetad version av en granskning från boken Hemtjänstmaffian, skriven av Arbetets reporter Karl Martinsson och Kommunalarbetarens reporter Mira Klingberg Hjort


Minst 66 hemtjänstföretag har slängts ut från kommuner för fusk sedan 2013. Det visar den stora granskning av fusk i hemtjänsten som görs i boken Hemtjänstmaffian och som Arbetet och Kommunalarbetaren tidigare berättat om. 

Men vi kan avslöja att det finns företag som trots kommunernas egna kontroller kommit undan med fusk. Ett av dem är Agdas hemtjänst, som utför hemtjänst i Stockholms stad och fram tills nyligen också i Sollentuna och Upplands Väsby. För några år sedan var företaget också verksamt i Täby. 

Vi har tagit del av utdrag från två kommuners tidsrapporteringssystem där anställda på Agdas registrerat när de varit hemma hos en brukare. Tidsrapporteringen ligger till grund för såväl kommunens ersättning till hemtjänstföretaget som vad brukaren betalar för sin hemtjänst. 

Dokumentationen bevisar att samma person vid fem tillfällen har registrerats hos två olika brukare i två separata kommuner – samtidigt. Den anställde som påstås ha befunnit sig på två olika platser samtidigt berättar själv:

– Jag har aldrig varit hos kunderna i den ena kommunen som de har registrerat mig hos.

Rädda för att råka illa ut

Vi träffar några före detta anställda på företaget. De vill vara anonyma av rädsla för att råka illa ut men vill berätta hur företaget fuskar och utnyttjar personalen. Dubbelregistreringar av samma personer i olika kommuner är vanligt, berättar de. 

Den dokumentation som vi tagit del av är bara en bråkdel av fusket, enligt dem. Den kund som personalen inte har varit hos har oftast inte fått någon hjälp alls – eftersom behovet inte finns. 

– De ville inte ha någon hjälp, de klarade sig. De hade kanske behövt hjälp tidigare men inte längre. Chefen fick förslag om att meddela kommunen det men sa ”Nej nej, hen kanske blir dålig igen.” Chefen vill bara registrera timmarna utan att betala någon och tjäna pengarna från kommunen, säger en av de före detta anställda. 

Vi har även tagit del av dokumentation på att företaget fuskar genom att registrera besök manuellt för personal som egentligen har rast.

De före detta anställda säger att det görs för brukare som ligger på minus i utförda timmar, i förhållande till hur mycket hemtjänst som de har beviljats av kommunen.

Kanske har de tackat nej till ett besök för att de inte ansett att de har behövt det just den dagen. Kanske är deras behov av hemtjänst mindre än kommunen känner till.

När ett besök avböjs så ska det registreras just som avböjt. Företaget får då en liten ersättning, men inte alls lika mycket som om hemtjänsten skulle utförts. För att ändå få full ersättning har Agdas enligt de före detta anställda gått in och letat i systemet efter personal som har rast just den tiden, och registrerat dem på besöken som inte utförts. 

Får jobba gratis

Vi får ta del av dokumentation på sju sådana tillfällen. En av personerna vi träffar har registrerats som att hen har utfört hemtjänst, samtidigt som det framgår av det interna tidsrapporteringssystemet som legat till grund för lönen att hen haft rast just de tidpunkterna. 

Någon extra lön för att ens namn har använts får personalen inte, enligt de före detta anställda. Faktum är att personalen inte ens får lön för all tid de jobbar.

Restiden mellan brukarna är uträknad i förväg, utifrån hur lång tid det tar att transportera sig enligt GPS. Det stämmer sällan med verkligheten, vilket gör att personalen inte får betalt för all restid.  

– Du ska parkera och ta dig till lägenheten. Brukaren kanske bor på våning elva eller tolv. Men den tiden räknas inte. Personalen förlorar lön fast de har varit på jobbet, säger en före detta anställd. 

Det gör också att den som hamnar i en bilkö får jobba delar av sin arbetstid gratis. 

Många timanställda

De flesta i företaget är timanställda. Trots att de är schemalagda får de ingen sjuklön, enligt de före detta anställda. 

– Det var kanske tre-fyra fast anställda och 30-40 timmisar. Det var en anställd som jobbade måndag till lördag, sex dagar i veckan. Hen blev sjuk och fick ingen sjuklön och inte heller sjukpenning från Försäkringskassan. När Försäkringskassan ringde ljög chefen och sa att den anställda inte hade något schema utan bokades varje kväll. 

De berättar att Agdas gärna anställer billig personal som inte har bott så länge i Sverige, som inte är bra på svenska och har dålig koll på sina rättigheter. 

– Chefen sa att ”det är därför jag vill ha personal som den och den och den. De är billiga och jag kan lita på dem, de kräver ingen sjuklön.”

Vågar inte säga ifrån

Många smittades av covid-19 våren och hösten 2020, enligt de före detta anställda. Både personal och brukare. Trots det kom personal sjuka till jobbet. 

– När första kunden fick corona sa chefen inget till personalen. Sex i personalen var sjuka. Fyra kunder dog på grund av corona, säger en av de före detta anställda. 

Hen säger att det viktigaste är att det kommer ut hur personalen behandlas. 

– Det är inte bra att man utnyttjar personalen. Med sjuklön och restiderna. De vågar inte säga ifrån, det är därför de kommer sjuka till jobbet. 

En av dem vi träffar jobbade själv alldeles för mycket under en period, upp emot 400 timmar i månaden. 

– Man andas ingenting. Jag jobbade dygnet runt.

Hen var fastanställd. De fastanställda behövde på Agdas komma upp i ett visst antal timmar i månaden för att få ut sin månadslön – ofta kring 170 timmar. All tid som arbetas därutöver registreras som att man jobbat på timmar – inte som övertid, enligt personalen.

– Övertid finns inte! Och timlönen som man jobbar extra beräknas inte på månadslönen heller, de extra timmarna är en annan lön. 

”Springer mellan kunder”

De före detta anställda säger att de varit i kontakt med såväl Stockholms stad som Sollentuna kommun och berättat hur företaget fuskar och utnyttjar personalen. 

– Jag har sagt vilka datum de ska titta på, där samma person varit registrerad i båda kommunerna. Men de har inte gjort någonting. Jag bryr mig egentligen inte om kommunen betalar för mycket till företaget. Men personalens rättigheter, det gör mig arg. Man kämpar på i kallt väder, springer mellan kunder. Det är orättvist att de tar bort restiderna. När man är på jobbet är man på jobbet. 

När vi får tag på Sollentuna kommun så visar det sig att Agdas hemtjänst har sålt sin verksamhet i Sollentuna och Upplands Väsby till Attendo från den 1 september.

”Nolltolerans mot fusk”

Men förvaltningschefen på vård- och omsorgskontoret, Pia Bornevi, bekräftar att kommunen tidigare blivit kontaktad av personal som berättat om fusk och dåliga arbetsvillkor. Enligt henne ville de dock inte avslöja vilka brukare det rörde sig om.

– Det är rätt avgörande för att vi ska kunna gå in i systemet och titta och börja undersöka och leta efter avvikelser. Det var inte möjligt i just det här sammanhanget att utreda vidare eftersom vi inte fick information om vilken kund det var, säger Pia Bornevi.

Om Agdas fortfarande hade haft verksamhet i Sollentuna så skulle de däremot ha tillsatt en utredning nu utifrån det underlag som Kommunalarbetaren hänvisar till.

– Vi har nolltolerans mot fusk och ser allvarligt på att det finns oseriösa företag och gör allt för att stänga dörren för dem. Vi jobbar systematiskt med att motverka fusk och oegentligheter. Det är ett detektivarbete, ibland kan det se bra ut på ytan och då kan vi hålla på ganska lång tid för att få fram uppgifter.

Pia Bornevi säger att Agdas dock inte har stuckit ut när det gäller manuella registreringar i de uppföljningar och kontroller som gjorts.

Hon har varit i kontakt med Attendo för informera om situationen och för att säkerställa att de har koll så att inget eventuellt fusk fortsätter från Agdas verksamhet.

Attendo: Kan ej uttala oss

Attendo skriver i ett mejl till oss att inga chefer har följt med och att de inte kan uttala sig om sådant som har hänt innan de tog över verksamheten. ”Vi är noga med att verksamheterna bedrivs på ett korrekt sätt enligt regler och avtal.” skriver Attendo också i mejlet.

I Stockholms stad har Agdas hemtjänst fortfarande verksamhet. På äldreförvaltningen säger Anita Cronholm, strateg, att hon inte känner igen uppgifterna om fusk på Agdas, men tackar för informationen och säger att de nu kommer att göra en uppföljning av företaget. 

Vi har sökt vd:n och styrelseordföranden för Agdas hemtjänst, Ghion Wessman. Hon har trots upprepade kontaktförsök inte återkommit för en intervju.

Vi vill också ställa frågor till hennes make Richard Wessman, som är suppleant i styrelsen för Agdas hemtjänst. Han är dessutom doktor i juridik, advokat och delägare i den välkända advokatfirman Vinge advokatbyrå.

”Inga kommentarer”

De enda som sitter i styrelsen är Ghion Wessman och Richard Wessman. Att vara suppleant i en bolagsstyrelse innebär att man är skyldig att hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget, men normalt anses man bara ha ansvar för de beslut man själv varit med och fattat.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, räknar dock in suppleanter som företrädare för ett företag som ska ingå i den ägar- och ledningsprövning som görs av hemtjänstföretag när de söker tillstånd. 

Men trots det skriver Richard Wessman i ett mejl att han inte har några kommentarer till uppgifterna om fusk.

Läs alla artiklar i #Hemtjänstfusket