20 hemtjänstföretag vars företrädare tidigare har slängts ut ur en kommun på grund av fusk har fått tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att bedriva hemtjänst. Det framkommer i boken Hemtjänstmaffian, som Arbetet och Kommunalarbetaren berättat om tidigare. 

Ett av de företagen är Saand Service & Omsorg. I november 2019 sades företaget upp av Linköpings kommun. Kommunen upptäckte en otillåten anhöriganställning – men också att det troligen fanns många fler. Under en och samma dag hade nämligen 32 av de anställda enbart arbetat hos en brukare.

Flera korta insatser hade då antingen lagts ihop till färre längre – vilket inte är tillåtet – eller så hade korta insatser registrerats under en stor del av dagen. Det är en stark indikation på att det rör sig om anhöriganställningar, där personalen kanske till och med bor hos brukaren.

”Personalen utnyttjades”

Men om det inte rörde sig om anhöriganställningar så måste det ha handlat om att personalen utnyttjades, skriver kommunen i beslutet. Sådana scheman var inte förenliga med avtalet och arbetstidslagen. 

Dessutom menade kommunen att Saand Service & Omsorg överdrivit brukarnas behov av hemtjänst. Företagets brukare hade mycket omfattande insatser, samtidigt som det vid en uppföljning visade sig att de hade väldigt lågt hjälpbehov.

Det var ovanligt att de behövde trygghetslarm, nattillsyn och sjukvårdsinsatser, vilket enligt kommunen var anmärkningsvärt med tanke på hur många timmar som utföraren redovisat.

Det fanns också brister när det gällde dokumentationen, hanterandet av sekretesskyddade uppgifter och arbetskläder. Linköping sade upp avtalet i november 2019.

Bara en månad senare, i december, fick Saand Service & Omsorg tillstånd av Ivo för att bedriva hemtjänst. Troligen kände Ivo inte till vad som hänt i Linköping eftersom de två processerna pågick i princip samtidigt. 

Botkyrka släppte in privata företag

Men det som hände i Linköping hindrade inte Botkyrka kommun från att teckna avtal med Saand Service & Omsorg.

Förra året släppte Botkyrka för första gången in privata företag i hemtjänsten, genom att upphandla fyra företag som brukarna kan välja mellan, utöver den kommunala hemtjänsten. Ett av dem var Saand Service & Omsorg – trots att kommunen kände till vad som hänt. 

– Saand uppfyller de krav som Botkyrka hade ställt i upphandlingen av hemtjänst och de har ju tillstånd från Ivo, som också krävdes. Det här var inte tillräckligt enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) för någon uteslutning i vår upphandling, säger Petra Oxonius, vård- och omsorgsdirektör i Botkyrka kommun. 

Ivo har ju missat ett antal företag vars företrädare åkt dit för fusk. Förmodligen kände Ivo inte till det som hände i Linköping. Vad tänker du om det? 
– Vi överprövar ju inte Ivo och de tillstånd som Ivo utger. Skulle det ske en förändring ifrån Ivo, då får vi ta upp en dialog med Saand.

Men om Ivo har missat något väldigt anmärkningsvärt, betyder det att det är lugnt för er? Att teckna avtal även om det är ett företag som har brutit mot avtal i en annan kommun på det här sättet?
– Vi förutsätter att Ivo återkopplar till oss om det är något kring tillståndet för Saand. Vi har hittills inte haft något skäl att anmäla Saand utan vi har haft en bra dialog sedan vår upphandling blev klar. 

Dialog med företagen

Petra Oxonius säger att de inte har någon anledning att inte känna sig trygga med Saand och upprepar att det som hände i Linköping inte var skäl att utesluta företaget ur upphandlingen. 

– Självklart har vi sett protokollet från Linköping och grunderna. Det har inte varit grunder för att utesluta Saand i vår upphandling. Men vi har också en dialog med företagen, utifrån den kravställning vi har. 

Vill inte svara på frågor

Andreas Sandberg, vd på Saand Service & Omsorg, vill inte kommentera det som hände i Linköping närmare, eftersom företaget befinner sig i en rättstvist med kommunen. Saand menar att det Linköping påstod inte är sant och har stämt kommunen.

Han hänvisar detaljfrågor till företagets advokat Hans Roth, som trots upprepade kontakter inte vill svara på frågor utan hänvisar till handlingarna som företaget har skickat in till tingsrätten i stämningen mot kommunen.

Hans Roth skriver också i ett mejl: ”Sen är både Saand och jag helt eniga om att fusk inte skall förekomma. Det har det heller enligt Saand inte gjort, och kommunen har verkligen inte övertygat om motsatsen.”